Elektronik Güvenlik Sistemleri Kontrol Merkezi Tasarımı ve Dizaynı Nasıl Olmalıdır?
 1. Anasayfa
 2. Güvenlik Sistemleri

Elektronik Güvenlik Sistemleri Kontrol Merkezi Tasarımı ve Dizaynı Nasıl Olmalıdır?

Öncelikle orta ve büyük çaplı güvenlik projeleri olmak üzere, birçok elektronik güvenlik sistemi projesinde doğru güvenlik kontrol merkezi kurmak sistemin tasarımı kadar büyük öneme sahiptir. Güvenlik kontrol merkezleri, tüm güvenlik sistemlerinin izleme ve kontrolünün yapıldığı, bina tesisler için hayati öneme sahip noktalardır. Doğru dizayn edilmiş bir güvenlik merkezi personeller açısından ergonomik, güvenlik düzeyi yüksek ve kolay yönetilebilir özelliğe sahip olmalıdır.

3

Elektronik Güvenlik Sistemleri Kontrol Merkezi Tasarımı ve Dizaynı Nasıl Olmalıdır?

Öncelikle orta ve büyük çaplı güvenlik projeleri olmak üzere, birçok elektronik güvenlik sistemi projesinde doğru güvenlik kontrol merkezi kurmak sistemin tasarımı kadar büyük öneme sahiptir. Güvenlik kontrol merkezleri, tüm güvenlik sistemlerinin izleme ve kontrolünün yapıldığı, bina tesisler için hayati öneme sahip noktalardır. Doğru dizayn edilmiş bir güvenlik merkezi personeller açısından ergonomik, güvenlik düzeyi yüksek ve kolay yönetilebilir özelliğe sahip olmalıdır.

Güvenlik açısından bakarsak güvenlik kontrol merkezlerinin giriş ve çıkışında elektronik okuyucular kullanılmalı ve bu odaya giriş ile çıkışlar sürekli kontrol altında tutulmalıdır. Güvenlik kontrol merkezlerine giriş ve çıkışlar kesinlikle kontrol edilmeli ve yetkisiz kişilerin girişine izin verilmemelidir. Merkez giriş ve çıkışlarında kart okuyucular kullanılabileceği gibi daha güvenli olması açısından biyometrik okuyucular tercih edilmelidir. Aynı zamanda güvenlik kontrol merkezlerinde mutlaka gazlı yangın söndürme sistemleri kullanılmalıdır. Bu sayede hassas cihazların bulunduğu bu merkezlerde oluşan bir yangın hızlı algılanarak gazlı söndürme yapılabilmelidir.

Gazlı söndürme sayesinde güvenlik kontrol merkezlerinde bulunan hassas cihazlar hasarsız olarak söndürme gerçekleşmiş olacaktır. Güvenlik kontrol merkezleri mümkün oldukça bina veya tesisin orta noktalarında bulunmalı, dışarıdan giriş mümkün olmamalıdır. Bu merkezler binanın diğer noktalarına göre yangına karşı mutlaka yüksek dayanımlı olmalıdır. Bina genelinde oluşabilecek bir yangın durumundan odanın etkilenmesi düşük ve daha geç olmalıdır. Bu sayede oda içindeki elektronik sistemler yangından geç ya da hiç etkilenmemiş olacaktır.

Güvenlik kontrol merkezlerinde en önemli şeylerden birisi izleme ekranlarıdır. Bunların başında ise güvenlik kamera sistemi izleme ekranları gelmektedir. İzleme operatörleri ile güvenlik kamera izleme ekranları mutlaka doğru ergonomide yerleştirilmiş olmalıdır. Güvenlik izleme operatörleri için izleme ekranlarının yeri önemli olduğu kadar, bir operatörün izleyebileceği ekran sayısı da büyük öneme sahiptir. Genel olarak incelendiğinde bir operatörün izleyebileceği ekran sayısı dört adedi geçmemelidir. Bir izleme operatörü için 4’den fazla izleme ekranı aşırı dikkat dağınıklığına neden olmakta ve izlemeden istenen verimin alınamamasına sebep olmaktadır. Buda güvenlik açısından ciddi zaaflara neden olacaktır.

Güvenlik kontrol merkezlerinde, güvenlik izleme operatörlerinin izleme ekranları doğru yerleştirilmiş olmalıdır. İzleme ekran yerleşimi ile ilgili olarak aşağıdaki görsel ile örnek bir dizayn verilmiştir.

izleme operatörünün ergonomisi düşünülmeden yapılan tasarımlar, operatörün boyun, sırt vb. ağrılara neden olacağı gibi aynı zamanda dikkat dağınıklığına neden olacaktır.

Güvenlik kontrol merkezlerinde güvenlik kamera sistemi izlemesinde kullanılacak ekran sayısı tamamen izlenecek kamera sayısına ve izleme yapılacak görüntü detayına bağlıdır.  Eğer 55″ ekranlar kullanıyorsak ve her ekranda 32 kamera görecek şekilde bir dizayn yapmış isek, projemizde 120 kamera var ise 55″ 4 adet ekran kullanmamız gerektiğini görebiliriz. Genel olarak değerlendirirsek 55″ ekranda 32 kamera izlemesi yapabiliriz. Eğer izlemede daha fazla detay görmek hedefleniyor ise bir ekranda izleme yapılacak kamera sayısı 16 olarak seçilebilir.

Güvenlik izleme kontrol merkezlerinde kullanılan monitörler mutlaka endüstriyel tipte 7/24 çalışmaya müsait ürünler olmalıdır. Eğer mümkünse monitörler video wall tipinde kullanılmalıdır, bu sayede gerekirse ekranlar birleştirilebilmelidir. Bunun yanı sıra izleme ekranları görüntü çözünürlükleri izleme yapılacak sistem ile uyumlu olmalıdır. Örneğin 4k kameraların bulunduğu bir kamera sistemi izleme ekranı 4k özelliğe sahip olmalıdır. Yada bunun tersi olan FullHD kameraların bulunduğu bir sistemde 4k monitör kullanmanın bir değeri yoktur.

Güvenlik izleme merkezlerinde yukarıda sayılanların yanında iklimlendirme sistemi ve aydınlatma sistemi de çok önemlidir. Işıkların ekrana direk vurması ile parlamaların önüne geçilmelidir, bu sayede endirek aydınlatmalar tercih edilmelidir.  Aynı şekilde operatörlerin konforları için klima sistemi doğru şekilde tasarlanmalıdır.

Elektronik güvenlik sistemleri kontrol merkezi tasarımı, genellikle bina veya tesisin güvenliğini sağlamak için kullanılan bir dizi elektronik güvenlik sistemlerinin izlenmesi ve kontrol edilmesi için gerekli donanım, yazılım ve ekipmanın planlanmasıdır. Kontrol merkezleri, alarm ve izleme sistemleri, kapı erişim kontrol sistemleri, CCTV kameraları, yangın alarm sistemleri, hırsız alarm sistemleri ve diğer tesis güvenliği sistemleri gibi birçok sistemden oluşabilir.

Kontrol merkezi tasarımı, birkaç önemli faktörü içermelidir:

 1. Fiziksel tasarım: Kontrol merkezi, uygun bir konumda ve yeterli alanla planlanmalıdır. Kontrol merkezindeki ekipman ve personel için yeterli alan sağlanmalıdır. Ayrıca, kontrollerin kolay erişilebilir olması, çevresel faktörlerden (örneğin, güneş ışığından veya gürültüden) etkilenmemesi ve uygun sıcaklık ve nem seviyelerinin sağlanması da önemlidir.
 2. Güvenlik: Kontrol merkezi, yüksek güvenlik standartlarına uygun olarak tasarlanmalıdır. Bu, merkezin fiziksel güvenliği, elektronik güvenliği ve personel güvenliğini içerir. Örneğin, girişler ve çıkışlar, kart okuyucu veya biyometrik okuyucular gibi erişim kontrolleri ile korunmalıdır.
 3. İletişim: Kontrol merkezi, tüm güvenlik sistemleri ile iletişim kurabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu, alarm sistemleri, CCTV kameraları ve kapı erişim kontrol sistemleri gibi bir dizi sistemle entegre çalışabilen uygun yazılım ve donanım gerektirir.
 4. Yedekleme ve güç: Kontrol merkezi, güç kesintileri veya donanım arızaları durumunda yedekleme sistemleri ile desteklenmelidir. Bu, jeneratörler, UPS (kesintisiz güç kaynakları) ve yedek donanım gibi bir dizi yedekleme ve güç kaynağı gerektirir.
 5. Personel: Kontrol merkezi personeli, tesisin güvenliğini sağlamak için eğitilmiş ve yetkilendirilmiş olmalıdır. Personel, acil durumlarda hızlı bir şekilde tepki verebilecek şekilde eğitilmeli ve sistemin bakımı ve güncellenmesi için gerekli becerilere sahip olmalıdır.

Kontrol merkezi tasarımı, bir tesisin güvenliğinin sağlanması için kritik bir faktördür ve profesyonel bir yaklaşım gerektirir.

Elektronik Güvenlik Sistemleri Kontrol Merkezi tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 1. Uygun Lokasyon Seçimi: Kontrol merkezi, tesisin güvenliğini sağlamak için kritik bir bileşendir. Bu nedenle, yangın, sel vb. felaketlere karşı korunaklı bir yerde konumlandırılması önemlidir.
 2. Yeterli Alan: Kontrol merkezi için yeterli alan ayrılmalıdır. Bu, tesisin boyutlarına ve güvenlik gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir.
 3. Klima Kontrolü: Kontrol merkezinin havalandırma ve iklimlendirme sistemleri, elektronik cihazların uygun sıcaklık ve nem düzeylerinde çalışması için önemlidir. İdeal sıcaklık aralığı 20-25°C ve nem oranı %40-60 arasındadır.
 4. Güç Yedekleme Sistemi: Elektronik güvenlik sistemleri kontrol merkezleri, sürekli güç kaynağına ihtiyaç duyar. Bu nedenle, bir güç yedekleme sistemi kurulmalıdır. Genellikle UPS (kesintisiz güç kaynağı) veya jeneratörler kullanılır.
 5. İşlevsel Donanımlar: Kontrol merkezinde kullanılacak donanımların uygun ve işlevsel olması gerekmektedir. Bu, izleme ekranları, sesli uyarı sistemleri, acil durum butonları ve haberleşme sistemleri gibi çeşitli bileşenleri içerebilir.
 6. Yangın Algılama ve Söndürme Sistemleri: Kontrol merkezinde yangın algılama ve söndürme sistemleri kurulmalıdır. Bu, yangın durumunda hızlı müdahale sağlar ve cihazların zarar görmesini engeller.
 7. Personel Eğitimi: Kontrol merkezi operatörleri, cihazların nasıl kullanılacağı ve nasıl yönetileceği konusunda eğitilmelidir. Bu, cihazların doğru şekilde çalışmasını ve acil durumlarda hızlı tepki verilmesini sağlar.
 8. İzleme ve Kayıt Sistemleri: Kontrol merkezi, tesisin güvenliğinin izlenmesi ve kaydedilmesi için uygun izleme ve kayıt sistemleri ile donatılmalıdır. Bu, güvenlik tehditlerinin tespit edilmesi ve hızlı müdahale sağlanması için gereklidir.

Yangın ve Elektronik Güvenlik Sistemleri Üzerinde Yaklaşık 17 Yıllık Tecrübeye Sahiptir. Büyük Çaplı Yangın ve Güvenlik Sistemi Projelerinin Her Türlü Safhasında Çalışmıştır. Türkiye'de İlk Elektronik Güvenlik Sistemleri Kitabını Yazmıştır. Sektörüne Katkı Sağlamak için Çalışmalar Yapmakta ve Danışmanlık Hizmetleri Vermektedir.

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (3)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir