Elektronik Güvenlik Sistemleri Kontrol Merkezi Tasarımı ve Dizaynı Nasıl Olmalıdır?
  1. Ana Sayfa
  2. Güvenlik Sistemleri

Elektronik Güvenlik Sistemleri Kontrol Merkezi Tasarımı ve Dizaynı Nasıl Olmalıdır?

Öncelikle orta ve büyük çaplı güvenlik projeleri olmak üzere, birçok elektronik güvenlik sistemi projesinde doğru güvenlik kontrol merkezi kurmak sistemin tasarımı kadar büyük öneme sahiptir. Güvenlik kontrol merkezleri, tüm güvenlik sistemlerinin izleme ve kontrolünün yapıldığı, bina tesisler için hayati öneme sahip noktalardır. Doğru dizayn edilmiş bir güvenlik merkezi personeller açısından ergonomik, güvenlik düzeyi yüksek ve kolay yönetilebilir özelliğe sahip olmalıdır.

+ - 0

Elektronik Güvenlik Sistemleri Kontrol Merkezi Tasarımı ve Dizaynı Nasıl Olmalıdır?

Öncelikle orta ve büyük çaplı güvenlik projeleri olmak üzere, birçok elektronik güvenlik sistemi projesinde doğru güvenlik kontrol merkezi kurmak sistemin tasarımı kadar büyük öneme sahiptir. Güvenlik kontrol merkezleri, tüm güvenlik sistemlerinin izleme ve kontrolünün yapıldığı, bina tesisler için hayati öneme sahip noktalardır. Doğru dizayn edilmiş bir güvenlik merkezi personeller açısından ergonomik, güvenlik düzeyi yüksek ve kolay yönetilebilir özelliğe sahip olmalıdır.

Güvenlik açısından bakarsak güvenlik kontrol merkezlerinin giriş ve çıkışında elektronik okuyucular kullanılmalı ve bu odaya giriş ile çıkışlar sürekli kontrol altında tutulmalıdır. Güvenlik kontrol merkezlerine giriş ve çıkışlar kesinlikle kontrol edilmeli ve yetkisiz kişilerin girişine izin verilmemelidir. Merkez giriş ve çıkışlarında kart okuyucular kullanılabileceği gibi daha güvenli olması açısından biyometrik okuyucular tercih edilmelidir. Aynı zamanda güvenlik kontrol merkezlerinde mutlaka gazlı yangın söndürme sistemleri kullanılmalıdır. Bu sayede hassas cihazların bulunduğu bu merkezlerde oluşan bir yangın hızlı algılanarak gazlı söndürme yapılabilmelidir. Gazlı söndürme sayesinde güvenlik kontrol merkezlerinde bulunan hassas cihazlar hasarsız olarak söndürme gerçekleşmiş olacaktır. Güvenlik kontrol merkezleri mümkün oldukça bina veya tesisin orta noktalarında bulunmalı, dışarıdan giriş mümkün olmamalıdır. Bu merkezler binanın diğer noktalarına göre yangına karşı mutlaka yüksek dayanımlı olmalıdır. Bina genelinde oluşabilecek bir yangın durumundan odanın etkilenmesi düşük ve daha geç olmalıdır. Bu sayede oda içindeki elektronik sistemler yangından geç ya da hiç etkilenmemiş olacaktır.

Güvenlik kontrol merkezlerinde en önemli şeylerden birisi izleme ekranlarıdır. Bunların başında ise güvenlik kamera sistemi izleme ekranları gelmektedir. İzleme operatörleri ile güvenlik kamera izleme ekranları mutlaka doğru ergonomide yerleştirilmiş olmalıdır. Güvenlik izleme operatörleri için izleme ekranlarının yeri önemli olduğu kadar, bir operatörün izleyebileceği ekran sayısı da büyük öneme sahiptir. Genel olarak incelendiğinde bir operatörün izleyebileceği ekran sayısı dört adedi geçmemelidir. Bir izleme operatörü için 4’den fazla izleme ekranı aşırı dikkat dağınıklığına neden olmakta ve izlemeden istenen verimin alınamamasına sebep olmaktadır. Buda güvenlik açısından ciddi zaaflara neden olacaktır.

Güvenlik kontrol merkezlerinde, güvenlik izleme operatörlerinin izleme ekranları doğru yerleştirilmiş olmalıdır. İzleme ekran yerleşimi ile ilgili olarak aşağıdaki görsel ile örnek bir dizayn verilmiştir.

izleme operatörünün ergonomisi düşünülmeden yapılan tasarımlar, operatörün boyun, sırt vb. ağrılara neden olacağı gibi aynı zamanda dikkat dağınıklığına neden olacaktır.

Güvenlik kontrol merkezlerinde güvenlik kamera sistemi izlemesinde kullanılacak ekran sayısı tamamen izlenecek kamera sayısına ve izleme yapılacak görüntü detayına bağlıdır.  Eğer 55″ ekranlar kullanıyorsak ve her ekranda 32 kamera görecek şekilde bir dizayn yapmış isek, projemizde 120 kamera var ise 55″ 4 adet ekran kullanmamız gerektiğini görebiliriz. Genel olarak değerlendirirsek 55″ ekranda 32 kamera izlemesi yapabiliriz. Eğer izlemede daha fazla detay görmek hedefleniyor ise bir ekranda izleme yapılacak kamera sayısı 16 olarak seçilebilir.

Güvenlik izleme kontrol merkezlerinde kullanılan monitörler mutlaka endüstriyel tipte 7/24 çalışmaya müsait ürünler olmalıdır. Eğer mümkünse monitörler video wall tipinde kullanılmalıdır, bu sayede gerekirse ekranlar birleştirilebilmelidir. Bunun yanı sıra izleme ekranları görüntü çözünürlükleri izleme yapılacak sistem ile uyumlu olmalıdır. Örneğin 4k kameraların bulunduğu bir kamera sistemi izleme ekranı 4k özelliğe sahip olmalıdır. Yada bunun tersi olan FullHD kameraların bulunduğu bir sistemde 4k monitör kullanmanın bir değeri yoktur.

Güvenlik izleme merkezlerinde yukarıda sayılanların yanında iklimlendirme sistemi ve aydınlatma sistemi de çok önemlidir. Işıkların ekrana direk vurması ile parlamaların önüne geçilmelidir, bu sayede endirek aydınlatmalar tercih edilmelidir.  Aynı şekilde operatörlerin konforları için klima sistemi doğru şekilde tasarlanmalıdır.

Yazar Hakkında

Yangın ve Elektronik Güvenlik Sistemleri Üzerinde Yaklaşık 17 Yıllık Tecrübeye Sahiptir. Büyük Çaplı Yangın ve Güvenlik Sistemi Projelerinin Her Türlü Safhasında Çalışmıştır. Türkiye'de İlk Elektronik Güvenlik Sistemleri Kitabını Yazmıştır. Sektörüne Katkı Sağlamak için Çalışmalar Yapmakta ve Danışmanlık Hizmetleri Vermektedir.

Yorum Yap