1. Anasayfa
 2. Güvenlik Sistemleri

Hırsız Alarm Sistemlerinde Risk Analizi Nasıl Yapılır?

Hırsız Alarm Sistemlerinde Risk Analizi Nasıl Yapılır?
7

Hırsız Alarm Sistemi Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Hırsız alarm sistemi risk değerlendirmesi, bir mülkteki hırsızlık risklerinin belirlenmesine ve uygun alarm sistemi bileşenlerinin seçilmesine yardımcı olan bir süreçtir. İşte hırsız alarm sistemi risk değerlendirmesi yaparken izlenebilecek adımlar:

 1. Mülkün Değerlendirilmesi: İlk adım, mülkün değerlendirilmesidir. Bu, mülkün tüm girişlerinin, çıkışlarının ve alanlarının belirlenmesini içerir. Bu adım, mülkteki mevcut hırsızlık riskleri hakkında bir fikir edinmek için önemlidir.
 2. Hırsızlık Risklerinin Belirlenmesi: Mülkteki hırsızlık risklerinin belirlenmesi, değerlendirme sürecinin en önemli adımlarından biridir. Bu adımda, mülkteki zayıf noktalar, güvenlik açıkları ve potansiyel tehlike alanları belirlenir. Örneğin, zayıf kilitleme sistemleri, kolayca erişilebilen pencereler veya güvenlik kameralarının olmadığı bölgeler gibi.
 3. İhtiyaçların Belirlenmesi: Hırsızlık riskleri belirlendikten sonra, bir hırsız alarm sistemi için gereken ihtiyaçlar belirlenmelidir. Bu, mülkteki tüm girişlerin, çıkışların ve alanların uygun şekilde korunmasını sağlamak için gereken sensörlerin ve diğer bileşenlerin belirlenmesini içerir.
 4. Sistem Planlaması: İhtiyaçlar belirlendikten sonra, bir sistem planlaması yapılmalıdır. Bu, hangi sensörlerin nereye yerleştirileceği, kontrol panelinin nerede konumlandırılacağı ve diğer bileşenlerin nasıl kurulacağı gibi detayları içerir.
 5. Sistem Kurulumu ve Testi: Alarm sistemi kurulumu, sistemin doğru şekilde çalışmasını sağlamak için önemlidir. Kurulumun tamamlanmasından sonra, sistem test edilmelidir. Bu, sensörlerin, alarmın ve diğer bileşenlerin doğru şekilde çalıştığından emin olmak için yapılır.
 6. Sistem Bakımı: Hırsız alarm sistemi bakımı, sistemin doğru şekilde çalışmasını ve herhangi bir arızanın önlenmesini sağlar. Bakım, alarm sistemi bileşenlerinin düzenli olarak kontrol edilmesini, değiştirilmesini veya yenilenmesini içerir.

Hırsızlık risklerinin belirlenmesi için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

 1. İşletmenin hırsızlık açısından hangi saatlerde daha fazla risk altında olduğu belirlenir. Örneğin, işletmenin gece saatlerinde daha az personel bulundurduğu, güvenlik önlemlerinin daha az olduğu saatlerde hırsızlık riski artabilir.
 2. İşletmenin bulunduğu bölgedeki suç oranları araştırılır. Bölgedeki suç oranları işletmenin hırsızlık riskini belirleyebilir.
 3. İşletmenin bulunduğu bölgedeki diğer işletmelerin hırsızlık vakaları değerlendirilir. Bölgedeki diğer işletmelerin hırsızlık vakaları, işletmenin hırsızlık riskini belirlemede bir fikir verebilir.
 4. İşletmenin kapı ve pencerelerinin hırsızlık açısından zayıf noktaları belirlenir. Bu, kapıların ve pencerelerin ne kadar sağlam olduğunu ve hırsızların işletmeye girmesi için bir fırsat yaratabilecek herhangi bir zayıf noktanın olup olmadığını gösterir.
 5. İşletmenin içindeki değerli eşyaların ve diğer malzemelerin listesi yapılır. Bu, hırsızların ne tür değerli eşyaları veya diğer malzemeleri çalabileceğini belirleyebilir.
 6. İşletmenin güvenlik önlemleri değerlendirilir. Güvenlik kamerası, alarm sistemi, ışıklandırma ve diğer önlemler işletmenin hırsızlık riskini azaltmada önemli bir rol oynar.
 7. İşletmenin personeli hırsızlık riski konusunda eğitilir. Personel, işletmenin hırsızlık riskini azaltmak için ne tür adımlar atmaları gerektiği konusunda eğitilmelidir.
 1. Hırsızların işletmeye girmesi için kullanabileceği olası giriş noktaları belirlenir. Bu, işletmenin dışındaki alanların, çevredeki yapıların, araçların ve diğer potansiyel giriş noktalarının gözden geçirilmesini içerir.
 2. İşletmenin bulunduğu alanın ışıklandırması gözden geçirilir. Işıklandırma, hırsızların işletmeye yaklaşması durumunda görünürlüğü artırabilir ve hırsızların kaçmalarını engelleyebilir.
 3. İşletmenin bulunduğu alanın güvenliği ile ilgili bilgi sahibi olan güvenlik uzmanlarından veya polis departmanlarından yardım alınabilir. Bu uzmanlar, işletmenin bulunduğu bölgedeki hırsızlık riski hakkında daha detaylı bilgi verebilir ve işletmenin güvenliğinin artırılması için önerilerde bulunabilirler.

Hırsız Alarm Sistemi Sensör Yerleşimleri:

Hırsız alarm sistemleri, çeşitli sensörlerin yerleştirilmesiyle oluşturulan bir güvenlik ağıdır. Sensörler, işletmenin belirli bölgelerindeki hareketi, titreşimi veya sıcaklığı algılayarak hırsızlığı tespit ederler. Sensör yerleşimi, işletmenin ihtiyaçlarına göre belirlenir ve her işletmenin sensör yerleşimi farklı olabilir. Ancak, genel olarak aşağıdaki sensörler kullanılır ve belirli yerlere yerleştirilir:

 1. Hareket sensörleri: Hareket sensörleri, işletmenin içindeki insan hareketlerini algılar. Bu sensörler genellikle koruma alanlarının girişlerinde, koridorlarda ve işletmenin dış kapılarında yerleştirilir.
 2. Kapı / pencere sensörleri: Kapı / pencere sensörleri, kapı ve pencerelerin açılması veya kapanması durumunda alarmı tetikleyen manyetik sensörlerdir. Bu sensörler genellikle kapı ve pencere çerçevelerine veya kapı kollarına yerleştirilir.
 3. Titreşim sensörleri: Titreşim sensörleri, cam kırılması gibi anormal titreşimleri tespit eder. Bu sensörler genellikle cam kapı ve pencerelerin yakınına yerleştirilir.
 4. Sıcaklık sensörleri: Sıcaklık sensörleri, işletmenin belirli bir sıcaklık aralığından çıkması durumunda alarmı tetikler. Bu sensörler genellikle işletmenin havalandırma veya iklim kontrol sistemlerinin yakınına yerleştirilir.
 5. Duman / yangın sensörleri: Duman / yangın sensörleri, işletmenin içindeki duman veya yangını algılayarak alarmı tetikler. Bu sensörler genellikle işletmenin tavanına veya duvarlarına monte edilir.

Sensörlerin doğru yerleştirilmesi ve konumlandırılması, hırsız alarm sisteminin etkinliğini artırır ve yanlış alarm tetiklemelerini azaltır. İşletmenizin ihtiyaçlarına göre sensör yerleşimi belirlenir ve doğru bir şekilde konumlandırılır.

Hırsızlar binalara girmek için çeşitli teknikler kullanabilirler. Bunlar arasında en yaygın olanlar şunlardır:

 1. Kilit açma: Hırsızlar, anahtar deliğine boş anahtar veya özel bir cihaz gibi bir araç yerleştirerek kapı kilidini açmaya çalışabilirler. Bu nedenle, kapı kilitleri, mümkünse çift taraflı kilitleme özelliği olan, kaliteli ve güvenli kilitlerle donatılmalıdır.
 2. Pencere kırma: Hırsızlar pencere camını kırarak bina içine girebilirler. Bu nedenle, pencere camları güvenli, kalın camlar veya çift camlarla değiştirilmelidir. Ayrıca, pencere kenarlarındaki kilitleri ve kolları güçlendirmek de faydalı olabilir.
 3. Duvar aşma: Hırsızlar, duvarların altından veya yanından tırmanarak veya delerek bina içine girebilirler. Bu nedenle, duvarlar güçlü ve sağlam yapılmış olmalıdır.
 4. Çatıdan giriş: Hırsızlar, çatıya tırmanarak veya çatıda bir delik açarak bina içine girebilirler. Bu nedenle, çatılar güçlü ve güvenli olmalıdır.
 5. Anahtar kopyalama: Hırsızlar, anahtarları kopyalayarak veya çalmak suretiyle bina içine girebilirler. Bu nedenle, anahtarların güvenli bir şekilde saklanması ve erişimin sınırlandırılması önemlidir.

Hırsızlık Verileri Hakkında Bilgiler.

Hırsızlık olay veri sayıları, ülkelere, bölgelere ve hatta şehirlere göre farklılık göstermektedir. Ayrıca, verilerin doğruluğu ve güncelliği de önemlidir.

Örneğin, FBI tarafından yayınlanan bir rapora göre, ABD’de 2019 yılında yaklaşık 7,9 milyon mülk hırsızlığı olayı kaydedilmiştir. Bu rakam, önceki yıla göre %2,1’lik bir azalmaya işaret etmektedir.

Avrupa’da ise, Europol tarafından yayınlanan bir rapora göre, 2018 yılında toplam 1,3 milyon ev hırsızlığı olayı kaydedilmiştir. Bu rakam, önceki yıla göre %2,1’lik bir artışa işaret etmektedir.

Türkiye’de ise, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan istatistiklere göre, 2019 yılında yaklaşık 154 bin hırsızlık olayı kaydedilmiştir. Bu rakam, önceki yıla göre %6,2’lik bir azalmaya işaret etmektedir.

Ancak, hırsızlık olaylarının tümünün rapor edilmediği ve resmi verilerin gerçek durumu tam olarak yansıtmayabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca, hırsızlık olaylarının arttığı veya azaldığı bölgelerde farklılık gösterir ve farklı risk profillerine sahip olabilirler.

Alarm sistemim hangi tür tehlikelere karşı koruma sağlar?

Alarm sistemleri genellikle hırsızlık, yangın, duman, su sızıntısı ve gaz sızıntısı gibi birçok tehlikeye karşı koruma sağlar. Sistem özellikleri, seçtiğiniz pakete ve sensör türlerine bağlı olarak değişebilir.

Alarm sistemimde acil durum düğmesi var mı?

Birçok alarm sistemi, acil durum durumlarında hızlı bir tepki sağlamak için bir acil durum düğmesi veya panik düğmesi içerir. Bu düğmeye basıldığında, sistem genellikle hemen alarm durumuna geçer ve belirlenen iletişim yöntemleriyle yardım çağrısını tetikler.

Alarm sistemimle ilgili herhangi bir yasal düzenleme var mı?

Ev veya iş yerlerinde kullanılan alarm sistemleri genellikle belirli standartlara ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Türkiye’de, alarm sistemleriyle ilgili bazı yasal düzenlemeler ve standartlar bulunabilir. Sistem satın almadan önce, sistem sağlayıcınızdan veya yerel yetkililerden bu konuda bilgi almak önemlidir.

Alarm sistemimdeki siren sesi yasal mıdır?

Genellikle ev veya iş yerinde kullanılan alarm sistemlerindeki siren sesleri, yerel düzenlemelere ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Aşırı gürültüye neden olabilecek siren sesleri yerel yönetmeliklere aykırı olabilir. Sistem kurulmadan önce, siren sesinin yasalara uygun olduğundan emin olmalısınız.

Hırsız Alarm Sistemi Seçim Kriterleri:

 1. Alarm Sistemi Tasarımı: Mülk düzeninize ve güvenlik ihtiyaçlarınıza uygun bir sistem seçin. Giriş noktalarının ve kapsanacak alanların sayısı gibi faktörleri göz önünde bulundurun.
 2. Kablolu ve Kablosuz Alarm Teknolojisi: Her iki seçeneğin avantajlarını ve dezavantajlarını değerlendirin. Kablolu sistemler güvenilirlik sunar ancak profesyonel kurulum gerektirebilir, kablosuz sistemler esneklik sunar ancak sinyal karışıklığına duyarlı olabilir.
 3. Alarm İzleme Türleri: İzlenen veya izlenmeyen bir sistem isteyip istemediğinize karar verin. İzlenen sistemler, bir alarm durumunda merkezi bir izleme istasyonunu veya akıllı telefonunuzu bilgilendirirken, izlenmeyen sistemler yerel sirenlere dayanır.
 4. Kişisel Saldırı Alarmı: Kişisel güvenlik için, yalnız ya da savunmasız bir bölgede yaşıyorsanız, panik düğmeleri veya kişisel saldırı alarmları içeren sistemleri düşünün.
 5. Yangın Tespiti: Yangın tespit sensörleri içeren sistemlere veya bağımsız yangın alarm sistemleriyle entegre olan sistemlere yönelin, kapsamlı bir ev koruması için.
 6. Alarm Güvenilirliği: Yanlış alarmları en aza indirmek ve tutarlı performansı sağlamak için güvenilirliği kanıtlanmış sistemlere öncelik verin.
 7. Kullanım Kolaylığı: Tüm hane halkının silahlandırma, silahsızlandırma ve alarm sistemini yönetmeyi kolaylaştıran kullanıcı dostu arayüzler ve sezgisel kontroller tercih edin.
 8. Akıllı Alarm Fonksiyonelliği: Uzaktan silahlandırma/silahsızlandırma, gerçek zamanlı uyarılar ve ev otomasyon platformlarıyla entegrasyon gibi akıllı özellikleri keşfedin, artırılmış kolaylık ve kontrol sağlamak için.
 9. Caydırıcılık: Potansiyel hırsızların mülkünüzü hedef almaktan vazgeçmesini sağlamak için harici sirenlere, yanıp sönen ışıklara ve bahçe işaretlerine benzer görünür caydırıcılar içeren sistemleri seçin.
 10. Maliyet: Kurulum maliyetleri ve devam eden masrafları, izleme ücretleri ve bakım ücretleri de dahil olmak üzere, seçilen alarm sisteminin bütçenizle uyumlu olduğundan emin olmak için değerlendirin.

Yangın ve Elektronik Güvenlik Sistemleri Üzerinde Yaklaşık 17 Yıllık Tecrübeye Sahiptir. Büyük Çaplı Yangın ve Güvenlik Sistemi Projelerinin Her Türlü Safhasında Çalışmıştır. Türkiye'de İlk Elektronik Güvenlik Sistemleri Kitabını Yazmıştır. Sektörüne Katkı Sağlamak için Çalışmalar Yapmakta ve Danışmanlık Hizmetleri Vermektedir.

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (7)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir