1. Anasayfa
  2. Güvenlik Sistemleri
Trendlerdeki Yazı

Karbonmonoksit dedektörü ile Otoparklarda Gaz Algılama Tasarımı

Karbonmonoksit dedektörü ile Otoparklarda Gaz Algılama Tasarımı
Karbonmonoksit dedektörü ile Otoparklarınız Güven Altındadır.
1

Karbonmonoksit dedektörü ile Otoparklarınız Güven Altındadır.

Kapalı otoparklarda Karbonmonoksit dedektörü ile oluşturulan gaz algılama sistemi tasarımı, ortamdaki CO konsantrasyonunu sürekli olarak izler. Karbonmonoksit, egzoz gazlarından yayılan zehirleyici bir gazdır ve yüksek konsantrasyonları solunum yoluyla insan sağlığına ciddi zarar verebilir. Karbonmonoksit dedektörü ile yapılan gaz algılaması, olası tehlikeleri erken teşhis etmek ve önlem almak için hayati önem taşır.

Kapalı otoparklar, modern yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir ve bu alanlarda güvenlik, hava kalitesi ve enerji verimliliği son derece önemlidir. Geleneksel havalandırma sistemleri belirli periyodlarda devreye girerek havayı temizlemeye çalışırken, CO (karbon monoksit) algılamasına dayalı akıllı havalandırma sistemleri, enerji tasarrufu sağlarken daha yüksek güvenlik düzeyini hedefler.

Karbonmonoksit algılama sistemi, belirli bir karbonmonoksit dedektörü ile algılanan CO seviyesi (genellikle 50 ppm gibi) aşıldığında otomatik olarak havalandırma sistemini devreye sokar. Bu, sadece ihtiyaç duyulduğunda hava temizleme işlemini gerçekleştirerek enerji verimliliğini artırır. Ayrıca, sürekli çalışan bir havalandırma sistemiyle karşılaştırıldığında, motor ömrünü uzatır ve bakım maliyetlerini azaltır.

Karbonmonoksit algılamasıyla çalışan havalandırma sistemleri, enerji verimliliği sağlama açısından büyük bir avantaja sahiptir. Geleneksel sistemler sabit bir hızda çalışır ve gereksiz yere enerji tüketir. Ancak akıllı sistemler, sadece CO seviyeleri yüksek olduğunda çalışarak enerji tasarrufu sağlar. Bu, otoparkın sadece yoğun trafiğe maruz kaldığı veya karbonmonoksit konsantrasyonlarının arttığı durumlarda havalandırma sistemini devreye sokar.

Ayrıca, enerji tasarrufu sadece mali açıdan değil, aynı zamanda çevresel açıdan da önemlidir. Azaltılan enerji tüketimi, karbon ayak izini azaltır ve doğal kaynakları koruma konusunda katkı sağlar.

Karbonmonoksit algılama sistemleri, güvenlik açısından da büyük bir rol oynar. Yüksek CO seviyeleri, insan sağlığına ciddi tehditler oluşturabilir. Bu sistemler, tehlikeli durumları hızla tespit eder ve otomatik olarak havalandırma sistemini devreye sokar. Ayrıca, alarm vererek insanları tehlikeden haberdar eder ve acil durum müdahalesini kolaylaştırır.

Sonuç olarak, kapalı otoparklarda CO algılama sistemleri, enerji verimliliği, güvenlik ve çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük avantajlar sunar. Bu akıllı sistemler, havalandırma kontrolünü optimize ederken aynı zamanda insanların güvenliğini en üst düzeyde sağlar. Gelecekte, daha fazla kapalı otoparkın bu tür sistemlere geçiş yapması, hem kullanıcılar hem de çevre için fayda sağlayacaktır.

Kapalı otoparklar ve garajlarda hava kalitesini izlemek için, bu mekanlardaki bireylerin güvenliğini sağlamak için çeşitli gazlar ölçülmelidir.

otopark co algılama sistemi

Ölçülmesi gereken temel gazlar şunlardır:

Karbon Monoksit (CO):

CO, benzin ve dizel motorların yanma ürünü olduğu için kapalı otoparklar ve garajlarda ölçülmesi gereken önemli bir gazdır. Bahsettiğiniz gibi, CO kokusuz, renksiz ve tatsızdır, bu nedenle izleme ekipmanı olmadan varlığını tespit etmek imkansızdır. Kapalı mekanlardaki maksimum izin verilen kısa süreli CO konsantrasyonu genellikle maksimum 200 parça/milyonda (ppm) ayarlanır. Aşırı CO seviyeleri, içeride bulunanlar için zararlı ve hatta yaşamı tehdit edici olabilir.

Azot Dioksit (NO2):

NO2, genellikle dizel araçlar tarafından üretilen başka bir toksik gazdır. İnsan sağlığına zararlı olabilir ve otoparklarda hava kalitesini izlemek için kritik bir parametredir. NO2 için maksimum izin verilen kısa süreli konsantrasyon genellikle çok daha düşüktür, sıkça 15 ppm olarak belirlenir. Yüksek NO2 seviyeleri solunum problemlerine ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.

Karbon Dioksit (CO2):

CO2, kapalı otoparklarda bulunan seviyelerde genellikle toksik olarak kabul edilmez, ancak yine de izlenmeye değerdir. CO2 seviyeleri genel hava kalitesini ve mekânın havalandırmasını gösterebilir. Yükselmiş CO2 seviyeleri, kötü havalandırmanın işaretçisi olabilir ve bu da diğer zararlı gazların birikmesine, örneğin NO2’nin birikmesine yol açabilir. CO2 seviyelerini izlemek, havalandırma sistemlerinin etkinliğini değerlendirmeye ve mekânın içindekilerin sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

Kapalı otoparklar ve garajlarda ölçülmesi gereken temel gazlar Karbon Monoksit (CO), Azot Dioksit (NO2) ve Karbon Dioksit (CO2)’dir. Bu ölçümler hava kalitesini sürdürmek, güvenliği sağlamak ve bu kapalı mekanlarda araçların işletilmesi ile ilişkilendirilen potansiyel sağlık tehlikelerini önlemek için kritiktir. Ayrıca, izleme ekipmanı ve sensörlerin doğru ölçümleri ve çevredeki bireylerin güvenliği için gerektiği şekilde düzenli olarak bakım yapılmalı ve değiştirilmelidir.

Karbonmonoksit Nasıl Bağlanır ve Vücudumuza Zarar Verir?

Her şey kırmızı kan hücrelerinde bulunan faydalı bir protein olan hemoglobinle başlar. Kırmızı kan hücreleri, akciğerlerden dokulara oksijen taşımak için hemoglobini kullanır. Bu nedenle günlük hayatta hayatta kalmamıza ve işlev görmemize yardımcı olur. İnsanlar karbonmonoksit soluduğunda, bu toksik gaz hemoglobinin bir bileşeni olan hemoglobin saldırır.

Karbonmonoksit, kanınızdaki hemoglabin bağlanarak oksijen taşımasını engeller. Sonuç olarak, vücudunuzun dokuları artık hayatta kalmak için gereken oksijeni alamaz. Otopark sahipleri, karbonmonoksit dedektörlerinin gerekli olduğu her yerde bulunduğundan emin olmalı, karbonmonoksit gibi zararlı maddeleri analiz etmek için havayı kontrol etmelidir.

Karbonmonoksit Zehirlenmesinin Belirtileri Nelerdir?

Karbonmonoksite maruz kalan insanlar baş ağrısı, karışıklık, uyuklama, baş dönmesi, yanma gözler ve bilinç kaybı gibi çeşitli belirtiler yaşayabilirler. Şiddetli vakalar beyin hasarına ve ölüme yol açabilir. Çocuklar, yaşlılar ve önceden var olan solunum veya kalp sorunları olan kişiler genellikle karbonmonoksitin etkilerine daha duyarlıdır.

Karbon Monoksit Dedektörleri Nasıl Çalışır?

Otopark garajlarında kullanılan karbonmonoksit (CO) dedektörleri, havadaki karbon monoksit (CO) gazının varlığını tespit ederek potansiyel tehlikelere karşı bireyleri uyaracak şekilde tasarlanmıştır. Bu dedektörler bu kritik görevi gerçekleştirmek için sofistike sensör teknolojilerini kullanır.

Genellikle otopark garajı karbonmonoksit dedektörleri, karbonmonoksiti algılamak için özel olarak kalibre edilmiş elektrokimyasal sensörler kullanır. Bu sensörler, CO ile temas edildiğinde kimyasal bir reaksiyon başlatan özel bir elektrot sistemi içerir. Bu reaksiyon, dedektörün devresi tarafından analiz edilen bir elektrik sinyali üretir.

Havanın içindeki karbonmonoksit seviyeleri belirlenen bir eşiği aştığında, karbonmonoksit dedektörü, çevresindeki insanları uyarmak için işitsel ve görsel bir alarm tetikler. Bu, hemen tahliye edilmesine ve kişilerin gerekli güvenlik önlemlerini almasına olanak tanır.

Gelişmiş sensör teknolojisine ve hassas kalibrasyona dayanarak, otopark garajlarındaki karbonmonoksit dedektörleri, Karbonmonoksit gazının görünmez tehdidine karşı kritik bir koruma sağlar ve bu kapalı alanlarda bulunanların güvenliğini garanti altına alır.

Karbon Monoksit Algılama Sisteminde ppm Nedir?

“ppm” veya “parts per million” terimi, belirli bir bileşenin diğer bileşenlere veya toplam molekül sayısına oranlandığını ifade eder. Bu oran, genellikle çok küçük miktarlardaki maddeleri ifade etmek için kullanılır.

Örneğin, 100 ppm CO ifadesi, bir hava karışımında her 1.000.000 molekülün içinde 100 molekülün karbon monoksit (CO) olduğunu gösterir. Bu, CO’nun hava karışımının çok küçük bir kısmını oluşturduğunu ve diğer gazlara göre çok daha düşük bir konsantrasyonda bulunduğunu gösterir.

Karbon Monoksit Dedektörü Montaj Yüksekliği Nedir?

Karbonmonoksit dedektörü montaj yüksekliği genel olarak ortalama 150-160cm yüksekliğe konulmaktadır. Bu yükseklik normal bir insanın nefes aldığı yükseklik olduğu için ortalama bu yükseklik tercih edilmektedir. Otopark alanlarındaki uygulamalarda daha çok otopark içindeki kolonlara bu dedektörler montaj edilir.

Otopark içindeki CO sistemi tahliyesi ve otomasyonu nasıl yapılır.

Kapalı otoparklarda CO algılama sistemi tasarımı profesyonellik gerektiren bir çalışmadır. Gaz algılama sistemini tek başına doğru tasarlamak yeterli değildir. CO algılama sistemi ve havalandırma sistemi ortak olarak çalışan bir tasarımdır. Otopark içinde kanallı havalandırma ya da günümüzde çok tercih edilen jetfan sistemi bulunabilir.

Uygulamada ilk başlanması gereken havalandırma sistemi mesela jet fan sisteminin zone yapısının doğru anlaşılması ve buna göre karbon monoksit algılama dedektörlerinin yerleştirilmesinde jet fan zone yapısının baz alınmasıdır. Bunun için öncelikle jet fan sistemi projelerinin çıkması beklenmelidir. Eğer gaz algılama sistemi projeleri önce yapılır ise zone yapısı bilinmediği için ilerleyen süreçte sorunların çıkması mümkündür.

Otopark karbonmonoksit algılama sistemleri adresli ürünler bulunmak ile birlikte genelde konvansiyoneldir. Bundan dolayı biz uygulamalarımızda otopark CO algılama sistemi ile yangın algılama sistemini yangın modülleri vasıtası ile entegre etmekteyiz. Bu sayede otopark CO sisteminden aldığımız verileri işleyerek yine yangın algılama sistemi röle modülleri vasıtası ile jet fan kontrol panosu üzerinden jet fan sistemini kurala uygun olarak sürebilmekteyiz. Uygulamalarda daha çok bir bu şekilde bir uygulamanın yapılmasını daha doğru bulmaktayız.

Otoparklarda CO algılamasında genelde 2 seviyeli bir uygulama yapılmaktadır. Karbon monoksit Gaz seviyesi 50ppm ulaştığında 1. seviye aktif olur ve jetfan sistemi 1. seviyede çalışır. Gaz seviyesi 200ppm ulaştığında ise 2. seviye aktif olur ve fanlar gaz tahliyesi için çok daha hızlı çalışmaya başlarlar. Günümüzde otoparklarda uygulama şekli bu şekilde 2 seviyelidir.

Yangın ve Elektronik Güvenlik Sistemleri Üzerinde Yaklaşık 17 Yıllık Tecrübeye Sahiptir. Büyük Çaplı Yangın ve Güvenlik Sistemi Projelerinin Her Türlü Safhasında Çalışmıştır. Türkiye'de İlk Elektronik Güvenlik Sistemleri Kitabını Yazmıştır. Sektörüne Katkı Sağlamak için Çalışmalar Yapmakta ve Danışmanlık Hizmetleri Vermektedir.

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (1)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir