1. Anasayfa
 2. Kapı Tipi Metal Dedektör Teknik Şartnamesi

Kapı Tipi Metal Dedektör Teknik Şartnamesi

Kapı Tipi Metal Dedektör Teknik Şartnamesi

KAPI TİPİ METAL DEDEKTÖR TEKNİK DETAYLARI:

 • Kapı tipi metal arama dedektörü TSA (Transportation Security Administration) tarafından onaylı (TSA approved) ve ECAC (European Civil Aviation Conference) Doc. 30 son versiyonunda istenilen şartlara uygun olacaktır.
 • Kapı tipi metal arama dedektörü, en alt noktadan (döşeme kodundan) en üst noktasına kadar aynı hassasiyetle dedekte kabiliyetine sahip olacaktır. Hiçbir ölü bölge bulunmayacaktır. Metal objelerin dedektör içindeki konumu ne olursa olsun x, y, z eksenlerinde ve zemin seviyesinde (ortada zeminden 2-3cm mesafede) aynı hassasiyette algılayacaktır. (Ayakkabı tabanına yerleştirilmiş EU STD 3 (STAC) onaylı FTP (Yassı Test Parçası ile testi yapılacaktır.) Sesli sinyalin ses şiddeti istendiğinde ayarlanabilir ve kapatılabilir olacaktır.
 • Kapı tipi metal arama dedektörü, manyetik alan gücü, kalp pili, manyetik bantlar ve kartlara zarar vermeyecek şekilde imal edilmiş olacaktır ve imalatçı firma tarafından CE(ROHS) Uyum Deklarasyonu, CE EMC TEST REPORT- CE EMC Test Raporu, CSA Uygunluk Sertfikası, FCC EMC Test Raporu, Elektrik, manyetik ve elektromanyetik etkileşim için ICNIRP Uygunluk Belgesi ve benzerleri ile belgelenecektir. Teklif veren firmalar, teklif ettikleri cihazların bilhassa KALP PİLİ/PACEMAKER’e etkilerinin uluslararası sağlık standartlarına uygun imal edilmiş olduğunu “Bu hususta bilinen bağımsız Uluslarası Test Otoriteleri’nden alınmış raporlarla belgelemelidir. (firma’nın kendi beyanı / taahhütnamesi yeterli olmayacaktır)
 • Cihazlar -20 ile 50 C çevre sıcaklığında ve %95 bağıl nem ortamında çalışabilecektir.
 • Kapı tipi metal arama dedektörü, içinden geçen kişinin üzerindeki (tabanca, bıçak, vs. gibi maddelerin kontrolü için) daha önceden belirlenmiş ve güvenlik ekibinin tespit edeceği metal miktarından daha fazla manyetik ve manyetik olmayan eşya vs.’nin ışıklı ve sesli ikazını yapacaktır.
 • Birden fazla kapı tipi metal arama dedektörü, birbirine yakın mesafede kullanılabilecek ve birbirinin hassasiyetini bozmayacaktır.
 • Yan yana çalışan cihazlarda hangi cihazın alarm verdiğini anlaşılması için cihazların alarm ses tonları farklı seviyelere ayarlanabilecektir.
 • Cihazlar hareketli metallerden 1m, sabit metallerden 0.5m. mesafeden etkilenmeyecektir.
 • Cihazlar hava akımı ve sirkülasyonu olan yere konulduğunda cihazın hassasiyeti bozulmayacaktır.
 • Kapı tipi metal arama dedektörün net genişliği içten içe 75cm. (+ 5cm.) yükseklik 200cm. (+ 5cm.) olacaktır.
 • Üzerinde metal unsurlar bulunmayan ancak Plastik Patlayıcılar bulundurabilecek kişilerin caydırılması amacı ile, metal alarmı alınmayan kişiler arasında %50’ye kadar(ayarlanabilir) seçilecek oranlarda rastgele sinyal verdirilerek detaylı üst araması için imkân yaratabilen, rasgele sinyal-random alarm özelliği bulunacaktır.
 • Kapı tipi metal arama dedektörün kontrol ünitesi cihazların üzerinde monte edilmiş alfanümerik, estetik boyutlarda ışık aydınlatmalı göstergeli olacak, üzerinde açma kapama, şifre, hassasiyet ve program seçme kontrolleri olacaktır.
 • Cihazın hassasiyet seviyeleri ayarlanabilecektir. Teklif edilecek cihazlarda en az 10 hassasiyet programına sahip olacak ve her programda en az 100 seviye ayarı bulunacaktır. Teklif edilen cihazların programları içinde TSA-EMD, ECAC’a uygun (EU Standard 3 (STAC) gibi) arama programları yer alacaktır. Bilhassa TSA-EMD’ye uygunluk, TSA’nın belgesi ile teyit edilecektir.
 • Hassasiyet seviye ayarının, işlem metodlarının ve hafıza bilgilerinin güvenliğini sağlamak ve yetkisiz kişilerin zarar vermesini önlemek amacıyla Mikroişlemcinin programına girmek için belli bir kod (Access Control Code) ya da şifre kullanılmış olacaktır. Yüksek seviyede güvenlik sağlanması amacı ile, cihazın tuş takımına ilaveten gerektiğinde bu tuş takımını kullanıcının kullanımına açıp kapatabilecek anahtar kumandalı bir kilit mekanizması olacaktır.
 • Cihazda enerji kesintisi olması durumunda cihazın hafızasında kayıtlı ayar ve programlar bilgileri silinmeyecektir. Bu işlem için pil/batarya kullanılmayacaktır.
 • Dedektörler bulundukları yerlerden başka bir yere taşındığında ya da çevrede bulunan metal miktarı değiştiğinde cihaz otomatik olarak kendini kompanze edecektir.
 • Cihazın tüm elektronik aksamı güç kaynağı dahil olmak üzere cihazın üst kısmındaki elektronik kompartımanda bulunacaktır. Cihaz harici adaptör vb. kullanılmadan direkt 220V şehir şebekesinden beslenecektir.
 • Üzerinde data bağlantısı için RS 485 bağlantı soketi olacaktır.
 • Cihazın üzerinde geçen kişileri sayan trafik sayacı bulunacaktır. Bu sayaç istendiğinde sadece giren kişileri, sadece çıkan kişileri hem giriş hem çıkış yapan kişileri, ya da çıkan kişi sayısını giren kişi sayısından düşecek şekilde programlanabilecektir.
 • Cihazlar 100-240 V. Arası şebeke voltajında meydana gelebilecek değişimlerde fonksiyonlarını aksatmadan yerine getirebilecektir. Her türlü aşırı gerilim ve kısa devre akımlarına karşı korunmuş olacaktır. Cihazın ara bağlantıları konnektörlü tip olacaktır. Cihazın elektrik girişi montaj yerinin gereksinimlerine göre sağdan, soldan ve üstten yapılabilecektir.
 • Sistemin ağırlığı kolayca yer değiştirmeye imkân tanımalıdır. Bu sebeple sistemin toplam ağırlığı 65 kg.’ı geçmemelidir.
 • Cihazın yere basan taban kısmında gerektiğinde cihazı yere sabitleyebilecek şekilde bağlantı noktaları olacaktır.
 • Cihazlar dış etkenlere karşı korunması için en az IP 54 standardına ya da daha iyisine sahip olacaktır.
 • Teklif edilen cihazlar kabul tarihinden itibaren 24(yirmidört) ay müddetle fabrikasyon arızalar ve işçilik montaj hatalarına karşı garanti altında olacak, bu durum, satıcı TSE ve TAEK tarafından cihazlara servis vermek için gerekli tüm izinlere sahip yani onaylı olacaktır.
 • Teklif beraberinde verilen cihazların orjinal broşürleri, imalatçı firmaların web sitesinden eksiksiz olarak tetkik edilecektir. Teklif dosyası beraberinde verilen broşür ile imalatçı orjinal web sitesindeki broşür karşılaştırılacak, farklar gözlendiğinde teklif red edilecektir.

ÜST ARAMA EL METAL DEDEKTÖRÜ:

Tek elle taşınabilecek mümkün olduğu kadar hafif, personel üst arama ile şüpheli mektup, koli ve paketlerin içindeki metal aksamın (bomba, silah, kama vb.) ses ve ışık sinyali ile tespit edilmesini sağlayacak yapıda olmalıdır.

 • Cihazın imalinde kullanılan tüm malzemeler kullanılmamış, yeni ve pürüzsüz olacaktır.
 • Algılanan metalleri, gerektiğinde sadece kullanıcının anlayabilmesi için titreşimli ikaz sistemi bulunmalıdır.
 • Dedektörde şarj edilebilir özellikte nikel – kadmiyum batarya, bataryalar bulunacaktır.
 • Şarj 220 (ikiyüz yirmi) ± %20 (yirmi) VAC 50 (elli) ± %5 (beş) 50Hz. ‘lik şebekeden yapılacak özellikte olacaktır.
 • Batarya herhangi bir alet kullanılmaksızın değiştirilebilir özellikte olacaktır.
 • Dedektörde batarya voltajının durumunu (iyi/kötü) belirtir ışıklı veya sesli gösterge bulunacaktır.
 • Dedektör kalbinde pili olan kişilerde sağlığa zararlı bir etki yaratmayacak özellikte bulunacaktır. Bu yönüyle ICNRP’ye ve RPB-SC-18’e uygun olacaktır.
 • El dedektörleri kalbinde Pil (Pace Maker) olan kişilere kayıt bantlarına manyetik kartlara ve disketlere zarar vermez. Manyetik alan kuvveti NILECJ–0602.00 kısım RPB–SC-18 kısım 3.3.2 CFR 1910.97 kısım 2 I ve IEEE C 95.1-1991 kısım.
 • Standartlara uygun olarak belirtilen imalatçının yapmış olduğu manyetik ölçümleri ve neticelerini bu standartların limitlerini gösteren test raporları ile birlikte verilecektir.
 • Kontrolün etkinliği ve taramanın eksiksiz ve çabuk yapılabilmesi için dedektörün duyarlığı ayarlanabilir olacak ve dedektör en az 20(yirmi) cm. uzunluktaki metale hassas algılama bobini boyunca aşağıda belirtilen cisimleri en az aşağıda belirtilen mesafelerde algılayacaktır.
 • ÖRN. El dedektörü tabanca, gibi büyük metalleri tarama yönüne göre bir tarayışta 40- 50 cm. alanı kapsayacak şekilde eksiksiz ve hızlı tarayacaktır.
 • Bobin sadece 2 (iki) yüzünde değil, 360’ trafında yöne ve tutuş şekline bağlı kalmaksızın tarayacak şekilde ve vasıfta olmalıdır.
 • Cihaz, alandaki el telsizi, dect telefon, cep telefonu gibi cihazlardan etkilenmeyecek, maksimum etkilenme, sesli ya da ışıklı alarm verme mesafesi aşağıdaki tabloda verilen değerleri aşmayacaktır.
RF Enterferans testi

Testler, Telsizler ve Cep Telefonları gönderme (Transmit)
halinde iken El dedektörlerinin algılama yüzeyleri, Test
edilen cihazların anten propagasyonuna, ya da antenlerine
parelel tutularak yapılacaktır.

El dedektörü ile test edilen

cihaz arası sesli ya da ışıklı alarm verme mesafesi max(cm) (Aşağıdaki mesafe
büyüdüğünde, sesli ya da ışıklı alarm verilmeyecektir).

UHF bandı,451.600 MHz frekansında, 4W±%10 çıkış
gücünde el telsizi kullanıldığında
25(yirmiki) cm
UHF bandı,451.600 MHz frekansında, 2W±%10 çıkış
gücünde el telsizi kullanıldığında
20(yirmi) cm
GSM cep telefonu10 (on) cm
 • El Detektörü, algılama bobini boyunca aşağıdaki objeleri en az belirtilen mesafelerden algılayıp sesli ve ışıklı alarm verecektir;

 

Algılanacak nesneAsgari Algılama Mesafesi(cm)
Uzunluğu;30 cm, kesiti;2×1.5 mm², izoleli Cu iletken (NYM)2(iki) cm
Tüm jilet7.5(yedibuçuk) cm
İnce Maket Bıçağı (18mm en / 10 cm boy)8 (sekiz) cm
Bakır boru (Boy: 60mm ± %10, Çap: Ø:6mm ± %10)3(üç) cm
9 (Dokuz) mm çapında Parabellum tabanca mermisi3(üç) cm
Tabanca: CZ, Model 75B10(on) cm
Tabanca: Browning 14’LÜ15 (Onbeş)cm
 • 2(iki) el dedektörünün birbirini etkilemesi;
 • Teklif edilen el dedektörünün 2(iki) adedi bir arada kullanılmak zorunda kalındığında, Kullanım / tarama esnasında 30(otuz) cm. ye kadar birbirini etkilemeyecektir.
 • Sabit Metallerden Etkilenmeme: Kullanım esnasında çevredeki metal eşyalardan,
 • Örneğin 1x1metre alanlı ve 1.5mm kalınlıkta sac bir plakadan 30 cm.ye kadar etkilenmeyecek, Kullanıcının hatasız taramasını mümkün kılacaktır.
 • Zemindeki hasır demirlerden etkilenmeme: El dedektörü, ayak bileğinde (zeminden azami 3cm. mesafede) zemindeki metallerden etkilenmeden aşağıdaki tespitleri bobin boyunca gerçekleştirebilmelidir.
Tüm jiletAsg. 5 (beş) cm’den
İnce Maket Bıçağı (18mm en / 10 cm boy)8Asg. 5(beş) cm’den
Bakır boru (Boy: 60mm ± %10, Çap:Ø:6mm ± %10)2(iki) cm
9 (Dokuz) mm çapında Parabellum tabanca mermisi2(iki) cm
 • Dedektörün ağırlığı en fazla 500 (altıyüz) gram olacaktır.
 • Dedektörün batarya ile çalışma süresi en az 25 (yirmibeş) saat olacaktır.
 • Cihazın el tutamacı ile birlikte toplam uzunluğu 55 (elli beş) cmyi geçmeyecektir.
 • Cihaz normal olarak- 10 (on) ile + 55 (elli beş) arasındaki sıcaklıklarda ve %90 bağıl nemortamında çalışacaktır.
 • Dedektörün pil konulan bölmesi defalarca kullanıcı tarafından kolaylıkla sökülüp takılmaya mukavim sürmeli veya geçmeli olacak vidalarla açılıp kapanan cinsten olmayacaktır.
 • Cihazın pil bağlantısı kablolu soketli olmayacaktır. Pil, haznesinin içine herhangi bir kablolu sokete bağlanma ihtiyacı duyulmadan sürülerek, cihaz kullanılır hale gelmelidir.
 • Dedektörde kullanılan elektronik kartlar en son teknoloji olan surface mounting (yüzey baskısı) ile imal edilmiş olmalı ve son derece düşük arıza oranına sahip olmalıdır. Ayrıca servis kolaylığı açısında bobin ve baskı devre bağlantısı direkt olarak tek yönlü dişi / erkek soketli geçmeli olmalı, bu soketler arasında herhangi bir bağlantı kablosu bulunmamalıdır.
 • Cihazlar imalat ve işçilik montaj hatalarına karşı 2(iki) yıl garanti kapsamında olmalı,
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı web sitesinden garantiyi veren sorumlu dist. Firma görülebilmelidir. Garanti belgesi bu ithalatçı firmanın olmalıdır.