1. Ana Sayfa
 2. Otopark Yönlendirme Sistemi Teknik Şartnamesi

Otopark Yönlendirme Sistemi Teknik Şartnamesi

Otopark Yönlendirme Sistemi Teknik Şartnamesi

OTOPARK YÖNLENDİRME SİSTEMİ ŞARTNAMESİ:

 

LED DURUM IŞIĞI:

 

 • Sistemde kullanılan durum ışıkları; yüksek yoğunluklu ledler, sürücüyü park alanında daha kolay boş alan bulmasını sağlamalıdır.
 • Durum ışıkları sensörlere kolayca bağlanabilmeli ve aynı beslemeyi kullanmalıdır.
 • Durum ışıkları duvara, tavaya montajı kolay ve hızlı olmalı ve daha kolay kurulum için hızlı bağlama klipsleri kullanılmalıdır.
 • Durum ışıkları normalde Kırmızı-Yeşil, engelli vatandaşların kullandıkları araçlar için ise Kırmızı-Mavi ışıklı gösterge kullanılmalıdır.
 • Led gösterge 360 derecelik olacaktır. Her yönden görüşü sağlayacaktır.
 • Led durum ışıklarının güç tüketimi Maksimum 0,3 W olacaktır.
 • Led durum ışıklarının aydıınlık seviyesi minimum 2000 mcandela olacaktır.
 • Led durum ışıklarını -20 °C/+60°C çalışma sıcaklığında çalışacaktır.
 • Led durum ışıkları Polikarbonat baskı olmalıdır.
 • Led durum ışıkları RGB Ledlerden oluşuyor olmalıdır.
 • Led Durum ışıkları Sensorden gelen 4×0.22 mm2 özel kilitli kablo ile kontrol ediliyor olmalıdır.

 

ULTRASONİK ARAÇ ALGILAMA SENSÖRÜ:

 

 • Ultrasonik araç algılama sensörü, araç için boş yerin olup olmadığını algılayan cihazlardır.                            Ultrasonik araç algılama sensörleri otomatik olarak adreslenebilir olmalıdır.
 • Ultrasonik araç algılama sensörü, stand-alone çalışan bir işlemciye sahip olmalıdır.
 • Ultrasonik araç algılama sensörü, 4,5 metreye kadar olan yükseklikleri uzaktan kontrolle düzeltme imkânı tanımalıdır.
 • Ultrasonik araç algılama sensörü, fabrika ayarlarına sahip olup, bu sayede kurulum aşamasında arızalı birimler ana yazılım vasıtasıyla otomatik algılanabilmelidir.
 • Ultrasonik araç algılama sensörü, metalik yuva ile veya doğrudan borularla duvara, tavaya ya da tij ile asılarak monte edilebilmelidir.
 • Ultrasonik araç algılama sensörü, data aktarımının daha sağlıklı ve güvenli olabilmesi için haberleşmede karşılıklı CRC kontrolu yapıyor olmalıdır.
 • Ultrasonik araç algılama sensörü gelecekte doğabilecek sistem yenilenmesini sağlamak için aygıt yazılımını değiştirebilmelidir.
 • Ultrasonik araç algılama sensörü veri iletişim hatası durumunda ışıklı olarak uyarı verebilmelidir.
 • Ultrasonik araç algılama sensörü bir eco moda sahip olmalı ve dahili ya da harici durum ışığı otopark durumuna göre kapatılabilmelidir.
 • Ultrasonik araç algılama sensörü bağlı olduğu veri toplama ünitesi ile haberleşe bildiği gibi aynı zamanda Dolu (Kırmızı), Boş (Yeşil ya da Mavi) işaret üretebilmelidir.
 • Ultrasonik araç algılama sensörü kolay servis yapılabilmeli ve değiştirilebilmelidir. Sistemde kullanılan adresini otomatik olarak algılayabilmelidir.
 • Ultrasonik araç algılama sensörü dolu ya da boş karar süresi maksimum 3 saniye omlalıdır.
 • Ultrasonik araç algılama sensörü otomatik yan sensör etkileşimini önleyen akıllı algoritmalar kullanmalı ve sistem yanılsamalarını sıfıra indirmelidir.
 • Ultrasonik araç algılama sensörü:
 • Ultrasonik araç algılama sensörü park alanlarının boş veya dolu durumunu gerçek zamanlı algılamalıdır.
 • Güç kaynağı: 12-24Vdc. Güç Tüketimi maksimum 0.7W olmalıdır.
 • Haberleşme: RS-485, Baud rate:9600 bps.
 • Çalışma sıcaklığı: -20 °C/+60°C.
 • Kablo bağlantılarının üzerindeki kilitli (Klemenslı)kablolarla hatasız yapılabilmelidir.

VERİ TOPLAMA ÜNİTESİ (VTU):

 

 • Veri toplama ünitesi 4 adet RS485 terminal aracılığı ile ultrasonik park sensörlerinden durum veri toplayabilmelidir. Her terminal 64 araç verisini toplayabilecek kapasitede olmalıdır ve toplam 256 araca kadar kontrol edebilmelidir.
 • Veri toplama ünitesi üzerinde bulunan 1 adet RS485 terminal aracılığı ile de kendi bölgesinde bulunan maksimum 32 adete kadar park yeri gösterge panellerini (Ok yönü ve boş yer sayısı) kontrol edebilmelidir.
 • Veri toplama ünitesi, Merkezi İşlem Birimine RS485, bağlanabilmelidir.
 • Veri toplama ünitesi üzerinde bulunan 64×128 LCD ile kontrol ettiği bölge durumunu gerçek zamanlı olarak gösterebilmelidir.
 • Veri toplama ünitesi bilgisayar bağlantısına ihtiyaç duymadan üzerindeki LCD ekran ve tuş takımı sayesinde kendisine bağlı olan ultrasonik park sensörleri ve park yeri gösterge panellerini konfiüre edebilmelidir.
 • Veri toplama ünitesi Merkezi İşlem Birimi bağlantısı olmadığı zamanlarda çalışabilmelidir.
 • Veri toplama ünitesi üzerindeki iki röle sayesinde ana kontrol bilgisayarından, ya da kendi üzerinden otomatik olarak bağlı olduğu anahtarları (aydınlatma, havalandırma veya güvenlik gibi) kontrol edebilmelidir.
 • Veri toplama ünitesi 256 adet ultrasonik araç sensörü ve 32 adet park yeri göstergesi olmak üzere toplam 288 aygıtı kontrol ve test edebilmelidir.
 • Veri toplama ünitesi minumum 9Vdc -24Vdc 3A aralığında bir güç kaynağı ile çalışabilmelidir
 • Veri toplama ünitesi boyutları 12x20x3cm olalidir.
 • Veri toplama ünitesi DIN Ray ile monte edilebilmelidir.
 • Veri toplama ünitesi -20 °C, +60°C arasında çalışabilmelidir.

 

MERKEZİ İŞLEM BİRİMİ (MİB):

 

 • Merkezi İşlem Birimi 3 adet RS485 terminal aracılığı ile Veri Toplama Ünitelerinden gelen durum veri toplayabilmelidir. Her terminal 8 Adet Veri Toplama Ünitesine ya da araç sayma ünitesine bağlanabilmelidir.
 • Veri toplama ünitesi üzerinde bulunan 2 adet RS485 terminal aracılığı ile de tüm otoparka ait katlardaki boş yer sayısını Totem Ekranlarına gönderebilmelidir maksimum 32 adete kadar ekranı desteklemelidir.
 • Merkezi İşlem Birimine RS485 ile Yönetim Bilgisayarına, bağlanabilmelidir.
 • Merkezi İşlem Birimi üzerinde bulunan 64×128 LCD ile kontrol ettiği bölge durumunu gerçek zamanlı olarak gösterebilmelidir.
 • Merkezi İşlem Birimi bilgisayar bağlantısına ihtiyaç duymadan üzerindeki LCD ekran ve tuş takımı sayesinde kendisine bağlı olan veri toplama ünitelerinin durumunu gösterebilmelidir.
 • Merkezi İşlem Birimi bilgisayar bağlantısı olmadığı zamanlarda çalışabilmelidir.
 • Merkezi İşlem Birimi üzerindeki iki röle sayesinde ana kontrol bilgisayarından, ya da kendi üzerinden otomatik olarak bağlı olduğu anahtarları (aydınlatma, havalandırma veya güvenlik gibi) kontrol edebilmelidir.
 • Merkezi İşlem Birimi minumum 9Vdc -24Vdc 1A aralığında bir güç kaynağı ile çalışabilmelidir.
 • Merkezi İşlem Birimi boyutları 12x20x3cm olalidir.
 • Merkezi İşlem Birimi DIN Ray ile monte edilebilmelidir.
 • Merkezi İşlem Birimi -20 °C, +60°C arasında çalışabilmelidir.
 • Merkezi İşlem Birimi 8 Kat, 24 VTU(VCU) ve 8192 Araca kadar olan bilgiyi işleyip ana sunucuya gönderebilmelidir.
 • Merkezi İşlem Birimi kendine bağlı olan tüm sistemlerin konfigürasyon bilgisini alıp ana sunucuya gönderebilmelidir.

1-2-3 BASAMAK SAYI VE YÖN GÖSTERGE PANELİ:

 

 • Sayı ve yön gösterge panelleri; led aralığı 5 mm olan RGB yüksek yoğunluklu led paneller ile, sürücüyü park alanında daha kolay boş alan bulmasını sağlamalıdır.
 • Sayı ve yön gösterge panellerinde kullanılan led panellerin çözünürlüğü 32×96 olmalıdır.
 • Sayı ve yön gösterge panelleri parlaklığı yazılımla kontrol edilebilmeli, dolayısıyla, her bir ışıklı göstergenin dayanımı yazılım konfigürasyonuna göre manuel ve otomatik düzeltilebilmelidir.
 • Sayı ve yön gösterge panelleri sensörlere kolayca bağlanabilmelidir.
 • Sayı ve yön gösterge panelleri duvara, tavana, tavaya montajı kolay ve hızlı olmalı ve daha kolay kurulum için hızlı bağlama klipsleri, bağlantı klemensleri kullanılmalıdır.
 • Engelli vatandaşların kullandıkları araçlar için özel park yeri işareti olan göstergeler kullanılmalıdır.
 • Sayı ve yön gösterge panelleri park alanı durumuna göre maksimum 3 basamak sayı, üç yönü gösterebilen oklar, XX yazıları olabilmelidir. XX yazısı o bölgede boş araç olmadığını veya yeşil yön tuşları ile yanındaki sayısal rakam, sürücüleri boş park alanlarına yönlendirmelidir.
 • Sayı ve yön gösterge panelleri 220 VAC ile ya da 24VDC ile çalışacaktır.
 • Sayı ve yön gösterge panelleri adeslenebilir olmalıdır.
 • Sayı ve yön gösterge panelleri sisteme RS485 ile bağlanabilmelidir.
 • Sayı ve yön gösterge panelleri -20 °C/+60°C çalışma sıcaklığında çalışacaktır.
 • Sayı ve yön gösterge panelleri Ondalık durumuna göre otomatik karakter yerleştirme yapmalıdır.
 • Sayı ve yön gösterge panelleri toz nem gibi çevresel koşullardan etkilenmeden uzun ömürlü olabilmesi için ekran önünde 3mm pleksi glass olmalı ve aluminyum bir çerçeve ile çerçevelenmelidir.
 • Sayı ve yön gösterge panelleri, bilgileri, veri toplama ünitesinden ya da Merkezi İşlem Birimindenalabiliyor olmalı ve uygun park yeri sayısının sürekli takibi için güncelleme periyodu 5 saniyeden az olmalıdır.
 • Sayı ve yön gösterge panelleri herbir park alanı, bölge, tüm otopark için uygun yerleri yazılım vasıtasıyla göstermelidir.
 • Sayı ve yön gösterge panelleri digit ve okun yanı sıra gerekirse karakter yazımıda yapılabilinmelidir.
 • Sayı ve yön gösterge panelleri digit kısımları yükseklik en az 12 cm olmalıdır. Dijit genişliği en az 6 cm olmalıdır.
 • Sayı ve yön gösterge panelleri koruma sınıfı minimum IP 54 olacaktır.

 

ANA GİRİŞ SAYI YÖN GÖSTERGESİ (TOTEM):

 

 • Ana giriş sayı ve yön gösterge panelleri; led aralığı 6 mm olan RGB yüksek yoğunluklu led paneller ile, sürücüyü park alanında daha kolay boş alan bulmasını sağlamalıdır.
 • Ana giriş sayı ve yön gösterge panellerinde kullanılan led panellerin çözünürlüğü 32×64 olmalıdır.
 • Ana giriş sayı ve yön gösterge panelleri aluminyum ana bir yapıya monte edilmiş olmalıdır.
 • Ana giriş sayı ve yön gösterge panelleri Merkezi İşlem Birimine kolayca bağlanabilmeli ve aynı beslemeyi kullanmalıdır.
 • Ana giriş sayı ve yön gösterge panelleri duvara, tavana, tavaya montajı kolay ve hızlı olmalı ve daha kolay kurulum için hızlı bağlama klipsleri, bağlantı klemensleri kullanılmalıdır.
 • Ana giriş sayı ve yön gösterge panelleri park alanı durumuna göre maksimum 3 basamak sayı, üç yönü gösterebilen oklar, DOLU ya da XX yazıları olabilmelidir. DOLU ya da XX yazısı o bölgede boş araç olmadığını veya yeşil yön tuşları ile yanındaki sayısal rakam, sürücüleri boş park alanlarına yönlendirmelidir.
 • Ana giriş sayı ve yön gösterge panelleri 220VAC ile çalışacaktır.
 • Ana giriş sayı ve yön gösterge panelleri adeslenebilir olmalıdır.
 • Ana giriş sayı ve yön gösterge panelleri sisteme RS485 ile bağlanabilmelidir.
 • Ana giriş sayı ve yön gösterge panelleri -20 °C/+60°C çalışma sıcaklığında çalışacaktır.
 • Ana giriş sayı ve yön gösterge panellerin üzerinde otoparkın ait olduğu ilgili birimin logosu olmalıdır.
 • Ana giriş sayı ve yön gösterge panelleri toz nem gibi çevresel koşullardan etkilenmeden uzun ömürlü olabilmesi için ekran önünde 3mm pleksi glass olmalı ve aluminyum bir çerçeve ile çerçevelenmelidir.
 • Ana giriş sayı ve yön gösterge panelleri, bilgileri Merkezi İşlem Biriminden alabiliyor olacaktır ve uygun park yeri sayısının sürekli takibi için güncelleme periyodu 5 saniyeden az olmalıdır.
 • Ana giriş sayı ve yön gösterge panelleri herbir park alanı, bölge, tüm otopark için uygun yerleri yazılım vasıtasıyla göstermelidir.
 • Ana giriş sayı ve yön gösterge panelleri için en fazla 7 W tüketim olmalıdır.
 • Ana giriş sayı ve yön gösterge panelleri digit ve okun yanı sıra gerekirse karakter yazımıda yapılabilinmelidir.
 • Ana giriş sayı ve yön gösterge panelleri digit kısımları yükseklik en az 16 cm olmalıdır. Dijit genişliği en az 6 cm olmalıdır.
 • Ana giriş sayı ve yön gösterge panelleri koruma sınıfı minimum IP 54 olacaktır.
 • Ana giriş sayı ve yön gösterge panelleri ise kat sayısı kadar gösterge paneli içeren bir panel olacaktır.

ARAÇ YÖNLENDİRME OTOMASYON YAZILIMI:

 

 • Otopark yönetim sistemi yazılımı ile tüm sistemin görüntülemesı yapılabilmelidir.
 • Otopark yönetim sistemi yazılımı, ana yazılım olarak çalışabilmeli, sistemin prosesini kontrol edebilmelidir.
 • Otopark yönetim sistemi yazılımı, katların, bölgelerin, boş & dolu durumlarının ve araç hareketlerinin raporlarının oluşturulmasını sağlamalıdır.
 • Otopark yönetim sistemi yazılımı, bütün sistem durumlarının gerçek zamanlı görüntülenmesini sağlamalıdır.
 • Otopark yönetim sistemi yazılımı, cihazların bağlı olmaması durumunda veya cihazlarda herhangi bir arıza olması durumunda alarm raporu vermeli ve bunu ekranda görüntülemelidir.
 • Otopark yönetim sistemi yazılımı, araç raporlarının kesilmesi sonucunda alarm vermelidir.
 • Otopark yönetim sistemi yazılımı, araç park alanlarının bilgilerini gerçek konumları ile belirleyen grafiksel arayüz sağlamalıdır.
 • Otopark yönetim sistemi yazılımı, kat içi-dışı görüntülemesini gerçekleştirmelidir.
 • Otopark yönetim sistemi yazılımı, bakım faaliyeti için geçmişe yönelik veri indirme(download) seçeneği olmalıdır.
 • Otopark yönetim sistemi yazılımı, kullanıcı yetkinlik seviyesine göre şifre korumalı erişim sağlamalıdır.
 • Otopark yönetim sistemi yazılımı, seçilen bir periyod için uygun park yerlerinin log kayıtlarını tarihsel olarak tutmalıdır.
 • Otopark yönetim sistemi yazılımı, alarm modülleri yardımıyla sistemde meydan gelen herhangi bir arızadan haberdar olunmasını sağlamalıdır.
 • Otopark yönetim sistemi yazılımı, harici çizim ve resim dosyalarını alma özelliğine sahip olmalıdır.
 • Otopark yönetim sistemi yazılımı aynı zamanda ana sunucuya WebService üzerinden ilgili veriyi aktarabilmelidir.

 

GÜÇ KAYNAKLARI 24V /12V

 

 • Kullanılacak olan DC kaynağın PF >0,95 olmalıdır.
 • CE Sertifikasına sahip olmalıdır.
 • Kullanılacak olan DC kaynaklar Kısa devre/Aşırı yük/ Aşırı gerilim ve Aşırı sıcaklık korumaları olacaktır.
 • Besleme 88-265 V ac desteklemelidir.
 • Akım aralığı maximum 10 A olmalıdır.
 • Voltaj Aralığı 24 V DC – 12VDC olmalıdır.
 • EN 61000-3-2,3 Standratını sağlamalıdır.
 • Çalışma Sıcaklığı -20; +70 derece arasında çalışabilir olmalıdır.
 • Minumum %87 verim ile çalışmalıdır.
 • Din rail Montaj özelliğine sahip olmalıdır.

 

BİLGİSAYAR:

 

 • Masaüstü bilgisayarlar Görüntü İzleme Operatörleri tarafından kamera görüntülerini izlemek için kullanılacaktır. Aynı zamanda plaka tanıma yazılımı içinde kullanılabilir olacaktır.
 • 64 bit mimarisinde, en az 4 çekirdekli, hyper-threading özelliği olan, en az 8 MB cache belleğe sahip, 45nm teknolojisiyle üretilmiş, bloomfield-lynfield-clarksfield mimari ailelerinden birine sahip, QPI bağlantı yoluna sahip olan en az 3.0 Ghz. Hızın da turbo boost işlemciye sahip olacaktır.
 • Üzerinde ticari olarak piyasa sürülmüş ve en yüksek bellek modülleri ile sağlanan en az 16 GB Kapasite de en az 1333 mhz hızında işlem yapan DDR3 RAM bulunacaktır.
 • Anakart üzerinde SATA2 teknolojisine destek veren en az 1 TB kullanım alanına sahip diskler olacaktır.
 • Anakart 16 GB RAM teknolojisini desteklemelidir.
 • 16-bit stereo full duplex ses desteği olacaktır.
 • En az 2 adet boş PCI genişleme ve en az 1 Adet boş PCI Express genişleme yuvası olacaktır.
 • Toplamda en az 8 adet boş USB 2.0 / USB 3.0 portu olacaktır.
 • En az DVD+/-RW okuyucu ve yazıcıya sahip olacaktır.
 • En az 2 GB harici RAM’e sahip PCI-Express arabirimli 128 bit veya daha iyi grafik işlemci kullanan, HDMI / VGA çıkış portu olan, 3D uygulamalarını destekleyen grafik kartına sahip olacaktır.
 • En az bir adet 10 / 100 / 1000 Base TX ağ arayüzüne sahip olacaktır.
 • Köşeden köşeye en az 22 inc genişliğinde, en fazla 5 ms tepki süresine sahip, 16,7 milyon renk destekleyen, titreşimsiz, en az 1920×1080 çözünürlükte LCD/LED/WLED ekrana sahip olacaktır.
 • Monitör, TCO 99 veya MPR-II veya eşdeğer uluslararası radyasyon yayımı ve ergonomi standartlarını destekleyecektir.
 • Türkçe Q ve F klavye destekli ve optik / wireless mouse, card okuyucu arabirimleri olacaktır.
 • Bilgisayar üzerinde en az 450 watt güç kaynağı olacaktır.
 • Teklif edilen bilgisayar ile birlikte uygulama yazılımının çalıştığı en az Windows 7 Ultimate 64 Bit veya daha üstü işletim sistemi yüklenmiş olarak verilecektir. En az 3 yıllık lisansa sahip antivirüs yazılımı da işletim sistemine kurulacak, antivirüs yazılımı ve işletim sisteminin kurulum dosyaları lisanslarıyla birlikte teslim edilecektir.
 • Sistemlerin BIOS’ları flash özellikli olmalıdır. Kullanıcı ve yönetici için BIOS şifresi tanımlana bilmelidir.
 • Bilgisayarla beraber bir adet mouse, bir adet Türkçe Q veya F klavye ve bir adet mouse pad teslim edilecektir.