1. Anasayfa
 2. Yangın Algılama ve Alarm Sistemi Teknik Şartnamesi

Yangın Algılama ve Alarm Sistemi Teknik Şartnamesi

Yangın Algılama ve Alarm Sistemi Teknik Şartnamesi

AKILLI ADRESLENEBİLİR YANGIN ALARM KONTROL PANELİ:

 • Sistem aşağıdaki cihazların kullanılmasına müsaade edebilecektir.
 • Analog adresli Optik Duman Dedektörü, Isı Dedektörleri ve Kombine (Optik+Isı) dedektörleri
 • İzolatörlü dedektör tabanları veya izolatör modülleri
 • Harici ve dâhili tip adreslenebilir Cam Kır tipi Manuel Alarm butonları
 • Siren ve Işıklı Alarm Cihazları
 • Saha kontrol ve izleme modülleri
 • Tekrarlama Panelleri
 • Sistemde kullanılacak birden fazla Yangın Alarm Kontrol Panelleri
 • Konvansiyonel Optik Duman Dedektörü, Isı Dedektörleri ve Kombine (Optik+Isı) dedektörleri, ışın tipi (beam) optik duman dedektörleri
 • Kanal tipi uygulamalar için dedektör ve ekipmanları
 • Windows tabanlı izleme ve kontrol yazılımı ve PC
 • Yangın alarm kontrol panelleri CCTV sistemine yazılımsal entegrasyona izin verecek yapıda olmalı ve bu entegrasyon input/output modüllere gereksinim olmadan yapılabilmelidir. Bu sayede kolaylık ile alarm gelen detektöre en yakın cctv kameraya grafik üzerinde tıklanarak alarm gelen dedektörün yakın çevresi yangın ihtimaline karşı hızlıca izlenip kontrol edilebilecektir.
 • Yukarıda belirtildiği gibi bu entegrasyon asla donanım tabanlı pahalı çözümler ile yapılmamalıdır. Bu entegrasyon mutlaka yazılım tabanlı olarak, kolay yönetim ve yüksek doğruluk sağlayacak şekilde dizayn edilmelidir.

YANGIN ALARM SANTRALİ:

 • Yangın alarm sistemi kontrol paneli modüler yapıda, sıva üstü/sıva altı montaja uygun tipte, sacdan mamul fırın boyalı muhafaza ya da ABS muhafaza içerisinde olmalıdır. Panelin ön yüzünde açılıp kapanabilen menteşeli kapak, kapak üzerinde LCD ekran bulunmalıdır. Sistemin kontrolleri ve durumu hakkında tüm bilgi LCD ekran üzerinden olmalıdır. LCD ekranın rutubet, toz ve darbelerden korunmak amacıyla polikarbonat bir penceresi olmalıdır. LCD ekran uygun yazılım şekliyle ihbar cihazının yerini, tipini, adres numarasını, olay saatini ve tarihini vermelidir.
 • Kontrol Panelinin dış muhafazası en az IP30 koruma sınıfına haiz olmalıdır.
 • Akıllı adresli yangın alarm sistemi kontrol panelinde iki telli algılama hattı mevcut olup, her algılama hattına 128 adet adreslenebilir dedektör (Optik Duman, Isı, Optik+Isı), Manuel alarm butonları, izleme ve kontrol modülü (Monitör modülü, Röle modülü, siren kontrol modülü ve zone monitör modülü) bağlanabilmelidir. Ayrıca sistem gerektiğinde kontrol panelinin, tekrarlama paneli ile uzaktan izlemesine imkân vermelidir.
 • Kontrol Paneli en az 4 loop’a sahip olmalıdır. Böylece bir kontrol paneline min. 1020 adet adreslenebilir dedektör (Optik Duman, Isı, Optik+Isı), Manuel alarm butonları, izleme ve kontrol modülü (Monitör modülü, Röle modülü, siren kontrol modülü ve zone monitör modülü) bağlanabilmelidir.
 • 30 adet kontrol paneli kendi aralarında bağlantı oluşturararak 30.600 adet adreslenebilir saha elemanı ile bir yapı oluşturulabilmelidir.
 • Opsiyonel kart ile kontrol panelleri arasında iletişimin herhangi bir nedenle kopma durumunda redundant iletişim ile sistem çalışmaya devam edebilecek özelliğe sahip olacaktır.
 • Kontrol paneli kendi iç devrelerini izleyecek ve arıza durumlarında sesli ve ışıklı ikaz verecektir. Sesli ikaz susturulabilecek, ışıklı ikaz nedeni ortadan kalkmadıkça reset edilemeyecektir.
 • Kontrol paneli, sistem olaylarını saat ve tarih bilgileriyle birlikte belleğinde saklayacak, bunları sisteme bağlanacak bir PC’nin belleğine nakledebilecektir.
 • Bütün algılama devreleri açık/kısa devre ve topraklama arızalarını izleyecektir. Herhangi bir devrede oluşacak arıza durumunda o devrede arıza olduğu gözükecek, ancak diğer bütün devreler normal çalışmalarına devam edecektir.
 • Algılama hatlarında oluşabilecek kısa devre durumlarında algılama hattının tümünün devre dışı kalmaması için, standartlara uygun olarak, her yangın bölgesi geçişinde bir izolatörlü dedektör soketi veya izolatör modülü kullanılacaktır. Algılama hatlarına bağlanacak adresli eleman sayısındaki sınırlılık nedeniyle elektronik adreslenebilir izolatör modülleri yerine herhangi bir adres gereksinimi bulunmayan bağlı olduğu dedektör adresi ile belirlenen izolatörlü dedektör soketleri kullanılması tercih edilecektir.
 • Kontrol paneli arka arkaya gelen sinyalleri kaybetmeden, öncelikli sinyalleri ve mahalleri de dikkate alarak sırasıyla görüntüleyecektir. Alarm sinyallerine öncelik verilecek, aynı anda birden fazla alarm sinyallerinin gelmesi durumunda programın öngördüğü önem sırasına bağlı kalınacaktır.
 • Kontrol paneli çevresel ve kullanım şartlarına uygun, kendisine özel yazılımına sahip olacaktır. Gelecekte şartların değişmesi veya sistemin büyümesi durumunda programlama yoluyla yazılımda gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi imkanına sahip olacaktır.
 • Manuel ihbar butonlarından gelen sinyaller sistemi derhal tam alarm durumuna geçirecektir.
 • İnsansız (gece) çalışma durumunda her türlü alarm sinyali sistemi tam alarm durumuna geçirecektir.
 • Yetkisiz kişilerin müdahalesini sınırlandırmak için sistemin bir kullanıcı bir de mühendislik kodu olmalıdır.
 • Akıllı adresli yangın alarm sistemi kontrol paneli mikroişlemci kontrollü programlanabilir yapıya sahip olmalı ve kontrol paneli gerektiğinde PC’ye ihtiyaç duyulmaksızın kolayca programlanabilmelidir. Sistem konfigürasyonu gerektiğinde kolayca değiştirilebilmelidir. Yetkisiz kişilerin müdahalesini önlemek için panele yetki sınırlamalı kullanıcı kodu ile müdahale edilebilmelidir.
 • Kontrol panelleri adres bazında izlemeye imkân verecek Network kurulumu özelliğine sahip olmalı ve toplam en az 30 panele kadar network kurulum imkânı sağlamalıdır.
 • Kontrol paneli, hızı saniyede en az 16 yangın ihbar cihazını tarayacak (polling) şekilde hattı kontrol etmelidir. Tarama, paneli cihaza dijital dilde “soru” sorması ve cihazın “cevap” vermesi şeklinde olmalıdır.
 • Kontrol paneli algılama çevrimi (Loop) üzerindeki algılama cihazlarını sıra ile 10 saniyede taramalı ve bu tarama esnasında algılama cihazlarının tipini ve çalışma durumunu araştırmalıdır. Çalışma esnasında dedektör üzerindeki led isteğe bağlı olarak panel flaş yaptırılabilmeli veya kapatılabilmelidir. İstenilen adres kontrol paneli üzerinden ekrana getirilebilmeli algılama değerleri izlenebilmeli veya grafik olarak ekranda görülebilmelidir.
 • Kontrol paneli üzerinde en az 4 adet programlanabilir süpervize edilmiş voltaj çıkışı, en az 2 adet (NO/NC) programlanabilir röle çıkışı, en az 1 adette yangın alarm ve hata durumu röle çıkışı içermelidir.
 • Yangın alarm sistemi 230 VAC gerilimle çalışmalıdır. Bu ünite aynı zamanda enerji kesildiğinde sistemi besleyen en az 2 adet 12VDC/12Ah bakım gerektirmeyen akü grubunuda şarj etmelidir. Sistemi besleyen güç kaynağı panel kabini içerisinde olup ayrı bir kabin içermemelidir. Gerektiğinde ve talep edildiğinde akü kapasitesi artırılabilmelidir.
 • Yangın alarm sisteminin algılama hatları kısa devre ve açık devre arızalarına karşı korunmuş olmalıdır. Algılama hatları bir çevrim (Loop) halinde çekilmelidir. Bu nedenle algılama hatlarında bir açık devre olması halinde dahi iki yönlü bir haberleşme ile sistem çalışmaya devam etmelidir.
 • Kontrol paneli loop hattına bağlı bulunan tüm cihazları izlemeli (scanning), her bir adresten gelen bilgiyi değerlendirmelidir. Herhangi bir cihazdan bir sinyal alındığında kontrol paneli, adresi birkaç kez tarayarak gelen bilginin doğruluk derecesini teyid etmelidir. Yangın koşulunun birkaç kez teyidinden sonra kontrol paneli, alarm çıkışını vermelidir. Normal şartlar altında teyid, iki saniye aralıklarla ve iki-üç tarama (polling) ile yapılmalıdır. Kontrol paneli üzerinden seçildiğinde her bir adres için algılanan değer LCD ekranda izlenebilmelidir.
 • Sistemin tesis edildiği yerde muhtemel yerleşim değişiklikleri olması halinde, yeni bir adres ilavesi, adres iptali, adres mahal bilgisinin değiştirilmesi veya zone konfigürasyonlarının değiştirilmesi gerektiğinde hiçbir ilave klavye, PC veya teknik servis talebine gerek kalmaksızın kontrol paneli üzerinden değişikliklerin yapılabilmesi mümkün olmalıdır.
 • Sistem, dijital haberleşme tekniğini kullanmalıdır. Buna bağlı olarak bilgi iletim hattına bağlı her cihaz analog sinyali dijital sinyale çevirerek panelle haberleşmeyi sağlayacak düzene sahip olmalıdır. Bu işlem sistemin güvenirliğini artırdığı gibi daha karmaşık yapıda bir kontrol paneli imali gerekliliğini de ortadan kaldırmalıdır. Kontrol paneli içinde yer alan ve aşağıda belirtilen elemanlar panel tarafından izlenmeli ve arıza halinde genel arıza çıkışına sinyal iletebilmelidir.
 • Kontrol paneli standart kabin içerisinde mini termal yazıcı bağlantısına imkân vermelidir.
 • Kontrol Paneline konvansiyonel saha elemanlarının sistemde kullanılabilmesi için zone genişleme board’ları takılabilmelidir. 8 adet zone genişleme board’u takılabilir olmalıdır. Her bir zone board’una 20 adede kadar konvansiyonel dedektör ve manuel alarm butonu bağlanabilecektir. Bu dedektörlerin bağlı olduğu zon devresi kısa devre ve kopukluklara karşı EOLM (hat sonu modülü) ile denetlenerek arıza durumları da panele bildirilecektir.
 • WEB server yoluyla opsiyonel uzaktan tanılama ve çalıştırma imkânı olmalıdır.
 • Panelde takvim denetimli etkinlikler, gecikmeler, başlangıç/bitiş saati vb. gibi süreye bağlı işlevlerin kullanımı yoluyla denetimlerin kapsamını daha fazla genişletme olanağı bulunmalıdır.
 • Cihaz üzerinde dahili yazıcı olmalıdır, alarm durumları ve test aşamasında yazıcıdan çıktı alınarak olaylar görüntülenebilmelidir.

MERKEZİ İZLEME VE KONTROL YAZILIMI:

 • Merkezi yangın alarm kontrol panelinin bulunduğu mahalde yangın alarm sistemi ile ilgili bilgileri renkli bilgisayar ekranından grafik bazında izlemek amacı ile tesis edilecektir.
 • Binanın çeşitli yerleşim planları üzerinde alarm veya arıza gelen mahalin noktasal adresi ile birlikte (dedektör, yangın ihbar butonu gibi) sağlıklı bir şekilde bilgisayar ekranında izlenebilecek ve süratli bir şekilde bilgisayar mouse ile yangına müdahale edilebilecektir.
 • Yazılım ile tek bir PC üzerinden, sistemde bulunan tüm elemanlar kontrol edilebilecek, son durumu ve geçmişteki olaylar hakkında bilgililere ulaşılabilecek, gerektiğinde herhangi bir eleman devre dışı bırakılabilecek, hassasiyetleri- çalışma modları ayarlanabilecektir.
 • PC monitöründen izlenen herhangi bir eleman, çalışma durumuna göre renkli ve sesli uyarı verecektir. Alarm anında ekranda alarm verilen bölge kırmızı (ya da bir başka renkte) yanıp sönerek uyarı verecek ve hangi dedektör ya da elemanın alarm verdiği anında tespit edilebilecektir.
 • Benzer şekilde elemanların arıza, kirlenme ya da devre dışı olma gibi durumda farklı renk ve sesli uyarılar ile anında bildirilecektir.
 • Aşağıdaki işlemlerin yapılmasına olanak sağlayan bir grafik sunum sistemi olacaktır;
 • Yangın alarm sisteminin tamamının durumunu (yetersizlik, arıza, önuyarı, yangın alarmı) izleme
 • Dedektörleri ve bölgeleri doğrudan çizimler üzerinden devre dışı bırakma
 • Entegre kameralardan canlı kamera beslemelerini görüntüleme
 • Her bir alarm noktası için alarm metni ve acil durum talimatları tanımlama
 • Gerçek zamanlı dedektör değerlerini okuma özelliklerine sahip olmalıdır.
 • Ayrıca coğrafi olarak dağıtılmış yangın alarm sistemlerini uzaktan izlemeyi mümkün kılacak bir başka alarm sistemi daha olacaktır. Bu sistem;
 • Hem bir liste hem de harita görünümü sunacak
 • Dahili ve kullanımı kolay bir konfigürasyon aracı olacak
 • İzlenen tüm yangın alarm sistemlerinin durumunu tek bir tarayıcı penceresinde sunacaktır.

TEKRARLAMA PANELİ:

 • Ana kontrol panelinin başka bir yerden izlenmesi ve gerektiğinde kontrol edilmesinin istenmesi halinde, LCD ekranlı veya LED tipi lambalar ile gösteren tipte tekrarlama panelleri kullanılmalıdır.
 • Ana kontrol panelinin tekrarlama panelleri için RS 485 bağlantı çıkışları olmalıdır. Kullanıcı şifresi girilerek sistemle ilgili tüm kontrollerin yapılmasına imkan sağlayacaktır.
 • Tekrarlama panelleri elektrik kesilmesi halinde sukünette 24 saat alarm durumunda 30 dakika süreyle tüm faaliyetlerini yerine getirebilecek şekilde beslenecek ya da kendi güç kaynağı ve sızdırmaz tip bakım gerektirmeyen akümülatörlerine sahip olacaktır.
 • Yangın alarm sistemi her biri sisteminin tamamını denetleme kabiliyetine sahip dağıtılmış kontrol panelleri ağı olarak yapılandırılacaktır. Ayrıca, kontrol panellerinin her birine farklı amaçlara yönelik farklı tipte harici tekrarlama panelleri bağlamak mümkün olacaktır. Kontrol birimi ile harici paneller arasındaki iletişim RS485 olacaktır. Her bir kontrol birimine 16’ya kadar harici panel bağlamak mümkün olacaktır. Aşağıda belirtilen tipte paneller kullanılabilir;
 • Harici yangın ekibi paneli alarmı kaydırma, dahili yaz seçeneğini susturma, alarm aygıtlarını susturma ve yangın alarmlarını sıfırlama işleminin mümkün olduğu bir paneli çalıştırmak için bir tuş gerekli olacaktır. Dahili yazıcı içeren bir sürüm de mevcut olmalıdır.

NETWORK BAĞLANTI KARTI:

 • Yangın alarm kontrol panellerinin birbiriyle haberleşmesi için kullanılan, panel ana kartı üzerinde bulunan soketli yuvasına monte edilen bir haberleşme kartıdır. Birden fazla yangın alarm paneli kullanılan projelerde sistem bütünlüğünü sağlamak, panellerin programlandığı gibi birbirlerini izlemesi ve kontrol edebilmesi için kullanılacaktır. Yangın senaryosu çıkışları paneller arasında programlanabilmelidir. Network haberleşmesinin yapısı sahada programlamaya uygun olmalıdır.

ENTEGRASYON:

 • Yangın algılama sistemi aynı tip marka ürünlerle CCTV sistemine sistemine tek yazılım üzerinden yazılım bazında entegre olabilecektir.
 • Yangın algılama sistemi Acil anons sistemi ile kartlı geçiş sistemine kuru kontak entegre olabilecektir.
 • Yangın alarm sistemi istenirse Modbus ya da BACNET, OPC, SIA, Tateco ya da bunlara eşdeğer farklı protokollere de bilgi verebilecektir.

YANGIN ALARM DEDEKTÖR VE BUTONLAR GENEL:

 • Akıllı adresli yangın dedektörleri, adresli alarm butonları, saha kontrol ve izleme üniteleri, adresli siren ve adresli ikaz lambaları aynı bilgi işlem (loop) hattı üzerinde kullanılabilmelidir. Binadaki çeşitli elektrikli cihazların neden olacağı elektriksel gürültülere karşı üst seviyede koruma sağlayacak önlemler yangın dedektörleri içerisinde alınmış olmalıdır. Her bir dedektör, önceden belirlenmiş (pre-set) hassasiyeti, tüm adresleme ve cevaplama, uzaktan test ve ışıklı (LED) cihaz, Yangın (fire) alarm ve arıza (fault) sinyallerini dijital olarak iletebilmelidir.
 • Akıllı adresli yangın dedektörlerinin tümü elektriksel ve mekanik olarak değiştirilebilir yapıda ve ortak bir dedektör altlığına sahip olmalıdır.
 • Akıllı adresli yangın dedektörlerinin ve diğer saha elemanlarının tipleri ve çalışma özelliklerinin kontrol paneli tarafından otomatik olarak ayırt edilebilmesi ve bakım vb. nedenlerle yerinden sökülen cihazların yerine yanlışlıkla farklı özelliklere sahip cihazların takılması durumunda panelde operatöre bir uyarı mesajı verebilecektir.
 • Dedektör adreslemeleri bir el terminali ya da otomatik olarak yapılmalıdır.

AKILLI ADRESLİ OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ:

 • Dedektör optik duman sensörüyle algıladığı değişiklikleri izleyerek belirlenmiş eşik değerine ulaşması halinde alarm durumuna geçecektir. Dedektör hatalı alarmlara yol açabilecek oluşumları ayırt ederek engelleyebilecek algoritma tabanlı bir karar mekanizmasına sahip olacaktır.
 • Dedektörün üzerinde çalışma durumlarını takip edebileceği ve yeterli açıda görüş sağlayan LED bulunacaktır. Dedektörün kolayca sökülüp takılabilen ve diğer tip dedektörlerinde takılabileceği üniversal yapıda bir tabanı bulunacaktır. Dedektörün adreslenmesi kolayca yapılabilecektir.
 • Dedektör etrafındaki kirlilik, sıcaklık, nem gibi çevresel etkilerden veya eskime gibi fiziksel bozulmalardan ötürü hassasiyetindeki değişiklikleri sürekli izleyecek ve kendi set değerlerini gerekirse değiştirebilecektir.
 • Dedektör kirlilik uyarısı verebilecek ve kolay temizlenebilir olacaktır.
 • Alarm durumunda üzerindeki LED yanacaktır. Ayrıca dedektör üzerinde paralel lamba çıkışı bulunacaktır. İstenildiği takdirde dedektörlerin set değerlerinin farklı kademelerde ayarlanabilmesi özelliğine sahip olmalıdır.
 • Dedektör BS, CE, UL, EN54, NFPA, Vds, FM, Afnor veya LPCB gibi uluslararası onaylardan en az ikisine sahip olacaktır. Ayrıca aşağıda belirtilen teknik özellikleri kapsayacaktır.
 • Çalışma Gerilimi :           12 – 30 VDC
 • Sükûnet Akımı      :           3 mA
 • Alarm Akımı        :           3 mA
 • Koruma Sınıfı  :           IP43
 • Azami Bağıl Nem :           %0 – 95
 • Gövde Malzemesi :           Polikarbonat Alaşım / Gri Renk
 • Çalışma Sıcaklığı :           -10°C ila +50°C
 • Aynı markanın tehlikeli bölgelerde kullanılmaya uygun kendinden emniyetli adreslenebilir modeli de olmalıdır.

AKILLI ADRESLİ ISI DEDEKTÖRÜ:

 • Dedektör sıcaklık sensörü ile algıladığı sıcaklık değişiklikleri izleyerek sıcaklığın 57C ulaşması halinde alarm durumuna geçecektir. Dedektör hatalı alarmlara yol açabilecek oluşumları ayırt ederek engelleyebilecek algoritma tabanlı bir karar mekanizmasına sahip olacaktır.
 • Çevre sıcaklığının belirli bir limit değerinin üzerine çıkması halinde alarm vermelidir. Dedektörün çeşitli çevre sıcaklıklarında ve çeşitli mahallerde kullanılabilme özelliği bulunmalıdır.
 • Isı dedektörü standart 0 °C ile +100 °C aralığındaki sıcaklık değerlerinde çalışabildiği gibi gerektiğinde dedektör çalışma ısı derecesi kontrol paneli üzerinden seçilebilmelidir. (Örneğin; kullanılan ısı dedektörü panel üzerinden ısı artış hızı, sabit ısı ve yüksek ısı olarak dedektör değişimine ihtiyaç duymadan set edilebilmelidir)
 • Dedektörün üzerinde çalışma durumlarını takip edebileceği ve yeterli açıda görüş sağlayan LED bulunacaktır. Dedektörün kolayca sökülüp takılabilen ve diğer tip dedektörlerinde takılabileceği universal yapıda bir tabanı bulunacaktır. Dedektörün adreslenmesi kolayca yapılabilecektir.
 • Alarm durumunda üzerindeki LED yanacaktır. Ayrıca dedektör üzerinde paralel lamba çıkışı bulunacaktır. İstenildiği takdirde dedektörlerin set değerlerinin farklı kademelerde ayarlanabilmesi özelliğine sahip olmalıdır.
 • Dedektör BS, CE, UL, EN54, NFPA, Vds, FM, Afnor veya LPCB gibi uluslararası onaylardan en az ikisine sahip olacaktır. Ayrıca aşağıda belirtilen teknik özellikleri kapsayacaktır.
 • Ayrıca aşağıda belirtilen teknik özellikleri kapsayacaktır.
 • Çalışma Gerilimi :           12 – 30 VDC
 • Sükunet Akımı :            3 Ma
 • Alarm Akımı     :           3 mA
 • Koruma Sınıfı :           IP43
 • Azami Bağıl Nem :           %0 – 95
 • Çalışma Sıcaklığı :           Class A1 -20°C ila +50°C
 • Class A2S -20°C ila +50°C
 • BS -20°C ila +65°C
 • Alarm Sıcaklığı       :           A1 54-65°C
 • :           A2S 54-70°C
 • :           BS 69-85°C
 • Renk             :           Gri
 • Aynı markanın harici ortamda kullanmaya müsait, IP67 koruma sınıfına haiz, -20 ile +65°C ortam sıcaklığında çalışabilen modeli de olmalıdır.
 • Aynı markanın tehlikeli bölgelerde kullanılmaya uygun kendinden emniyetli adreslenebilir modeli de olmalıdır.

AKILLI ADRESLİ KOMBİNE DEDEKTÖR:

 • Dedektör kendi bünyesindeki optik duman sensörü ve sıcaklık sensörüyle algıladığı değişiklikleri analiz ederek ve zaman içindeki değişimlerini de değerlendirerek gerçek bir yangını hızlı bir şekilde belirleme özelliğine sahip olacaktır. Dedektör hatalı alarmlara yol açabilecek oluşumları ayırdederek engelleyebilecek algoritma tabanlı bir karar mekanizmasına sahip olacaktır.
 • Optik duman dedektörü ve Isı Dedektörü kombinasyonunu içermelidir. Bu dedektör çok amaçlı kullanıma uygun olduğu gibi başlayan ve hızla büyüyebilen tip yangınlarda üst düzeyde tepki vermelidir.
 • Dedektörün üzerinde çalışma durumlarını takip edebileceği ve yeterli açıda görüş sağlayan LED bulunacaktır. Dedektörün kolayca sökülüp takılabilen ve diğer tip dedektörlerinde takılabileceği universal yapıda bir tabanı bulunacaktır.
 • Dedektör etrafındaki kirlilik, sıcaklık, nem gibi çevresel etkilerden veya eskime gibi fiziksel bozulmalardan ötürü hassasiyetindeki değişiklikleri sürekli izleyecek ve kendi set değerlerini gerekirse değiştirebilecektir.
 • Dedektör kirlilik uyarısı verebilecek ve kolay temizlenebilir olacaktır.
 • Alarm durumunda üzerindeki LED yanacaktır. Ayrıca montaj tabanı üzerinde paralel lamba çıkışı bulunacaktır. İstenildiği takdirde dedektörlerin set değerlerinin farklı kademelerde ayarlanabilmesi özelliğine sahip olmalıdır.
 • Dedektör BS, CE, UL, EN54, NFPA, Vds, FM, Afnor veya LPCB gibi uluslararası onaylardan en az ikisine sahip olacaktır.
 • Ayrıca aşağıda belirtilen teknik özellikleri kapsayacaktır.
 • Çalışma Gerilimi :           12 – 30 VDC
 • Sükunet Akımı :            3 Ma
 • Alarm Akımı  :          3 mA
 • Koruma Sınıfı :           IP43
 • Azami Bağıl Nem :           %0 – 95
 • Gövde Malzemesi :           Polikarbonat Alaşım / Gri
 • Çalışma Sıcaklığı :           -10°C ila +50°C
 • Alarm Sıcaklığı :           56, 46, 60, 74°C

STANDART DEDEKTÖR TABANI:

 • Dedektör tabanı dedektörlerin herhangi bir yardımcı alet kullanmadan kolaylıkla sökülüp takılmasına elverişli olacaktır. Dedektör takılı olmadığında da algılama hattı devamlılığı sağlanacaktır.
 • Dedektör tabanında herhangi bir elektronik aksam bulunmayacaktır.
 • Tüm analog adresli dedektör tipleri ile kullanılabilecektir.
 • Harici LED bağlantısı için çıkışa sahip olmalıdır.
 • En az IP43 koruma sınıfına haiz olacaktır.
 • Gri renkte ABS maddeden imal edilmiş olacak ve dahili kullanıma uygun olacaktır.
 • -10 ile +50 ºC arasındaki sıcaklıkta ve %0-95 bağıl nemde çalışabilecektir.

İZOLATÖRLÜ DEDEKTÖR TABANI:

 • Dedektör tabanı algılama hattının kendinden önceki ya da sonraki kısımda herhangi bir kısa devre oluşması halinde, kendisine takılı dedektör sağlam kısımda kalmak üzere hattı ayırarak kısa devre olan kısmı sağlam kısımdan izole edecektir. Kısa devre durumu kalktığında dedektör tabanı hat devamlılığını otomatik olarak sağlayacaktır.
 • Dedektör tabanı dedektörlerin herhangi bir yardımcı alet kullanmadan kolaylıkla sökülüp takılmasına elverişli olacaktır. Dedektör takılı olmadığında da algılama hattı devamlılığı sağlanacaktır.
 • Tüm analog adresli dedektör tipleri ile kullanılabilecektir.
 • Dedektör tabanı üzerinde dışarıdan görülebilen led’i bulunmalıdır.
 • Harici LED bağlantısı için çıkışa sahip olmalıdır.
 • En az IP43 koruma sınıfına haiz olacaktır.
 • Gri renkte ABS maddeden imal edilmiş olacak ve dahili kullanıma uygun olacaktır.
 • -10 ile +50 ºC arasındaki sıcaklıkta ve %0-95 bağıl nemde çalışabilecektir.

BUZZERLI DEDEKTÖR TABANI:

 • Genel yangın uyarılarının yeterli düzeyde duyulamayacağı nitelikteki bağımsız hacimlerde mahallerde yangın uyarısı vermek için kullanılacaktır. Alarm durumuna geçen dedektörün takılı bulunduğu tabandaki buzzer, doğrudan dedektör tarafından aktive edilerek sürekli veya kesikli olarak sesli uyarı verecektir.
 • Buzzer’lı dedektör tabanı 1m. mesafede en az 81 dB(A) ses şiddeti üretebilecek özellikte olacaktır.
 • Doğrudan kontrol panelinden dedektörlere kontrol sinyali gönderilerek buzzer’lı dedektör tabanının aktif edilmesi mümkün olacaktır.
 • Tüm analog adresli dedektör tipleri ile kullanılabilecektir.
 • Dedektör tabanı üzerinde dışarıdan görülebilen led’i bulunmalıdır.
 • Alarm durumunda en fazla 3 mA akım harcayacaktır. Stand-By durumunda iken en fazla 0,8 mA akım çekecektir.
 • Çeşitli alarm durumları için en az 3 farklı tonda ses tipi olacaktır. Ses tipleri yazılımdan programlanabilir olacaktır.
 • En az IP21 koruma sınıfına haiz olacaktır.
 • Gri renkte ABS maddeden imal edilmiş olacak ve dahili kullanıma uygun olacaktır.
 • -10 ile +50 ºC arasındaki sıcaklıkta ve %0-95 bağıl nemde çalışabilecektir.

YANGIN ALARM SAHA İNDİKATÖRÜ:

 • Bir dedektöre bağlanabilen indikatör ile sahada alarm tehlikesini bildirmesi mümkün olacaktır.
 • Dedektör bağlantısı için konnektörü ve alarm durumunda yanan yüksek parlak LED’i olmalıdır.
 • Tüm analog adresli dedektör tipleri ile kullanılabilecektir.
 • Barbaros Hayrettin Paşa Camii yangın algılama sisteminde asma tavan içi ve eğer varsa yükseltilmiş döşeme altlarında kullanılan dedektörler için mutlaka saha indikatörü kullanılacaktır.

LED IŞIK İNDİKATÖRÜ:

 • Dedektör ile tabanı arasına konumlandırılabilen ışık indikatörü ile sahada alarm tehlikesini bildirmesi mümkün olacaktır.
 • En az 8 adet LED içermeli ve şeffaf ABS malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
 • LED’in yaydığı ışık yatayda 360º ‘lik açıyla görüş açısı sunmalıdır.
 • Tüm analog adresli dedektör tipleri ve taban ile kullanılabilecektir.

AKILLI ADRESLİ İZOLATÖRLÜ MANUEL ALARM BUTONU

 • Akıllı adresli manuel alarm butonu, camının elle bastırılarak kırılması ile çalışacaktır. Cam plaka kırıldığında dağılmaması için koruyucu bir plastik tabaka ile kaplanmış ya da başka bir yöntemle ele zarar vermeyecek şekilde önlem alınmış olacaktır.
 • Butonun üzerinde alarm durumuna geçtiğini gösteren bir LED bulunacaktır. Camı kırmadan butonun çalışmasını fiziksel olarak test etme imkânı olacaktır.
 • Buton sıva üstü veya sıva altı montaja uygun olacaktır.
 • Dedektörlerle birlikte aynı hatta bağlanabilecektir.
 • Manuel Alarm Butonları, dedektörlerden farklı olarak, “öncelikli müdahale” (Interrupt) özelliğine sahip olmalıdır. Yani, bir butona basıldığında bu buton otomatik olarak bilgi iletim hattına (loop) ani bir darbe sokmalı (pulse) ve panelde bir butonun neden olduğu yangın hali olarak bilinmelidir.
 • Butondan panele iletilen cevabın hızı milisaniyeler mertebesinde olmalıdır. Buton, cam kırılmadan test edilebilmelidir. Cam bir kere kırıldığında yetkili personel tarafından reset edilinceye kadar alarm hali muhafaza edilmelidir.
 • Manuel Alarm Butonu üzerinde çalışma durumlarını takip edebileceği bir LED bulunacaktır. Manuel Alarm Butonunun adreslenmesi kolayca yapılabilecektir. Alarm durumunda üzerindeki LED yanacaktır.
 • Kısa devre korumalı olup ayrıca kısa devre modülü veya kısa devre izolatörlü taban ihtiyacı duyulmayacaktır.
 • Manuel Alarm Butonu BS, CE, UL, EN54, NFPA, Vds, FM, Afnor veya LPCB gibi uluslararası onaylardan en az ikisine sahip olacaktır.
 • Ayrıca aşağıda belirtilen teknik özellikleri kapsayacaktır.
 • Çalışma Gerilimi             :           12 – 30 VDC
 • Sükunet Akımı             :           6 mA
 • Alarm Akımı                       :           7 mA
 • Koruma Sınıfı             :           IP43
 • Azami Bağıl Nem             :           %0 – 90
 • Gövde Malzemesi             :           ABS / Kırmızı
 • Çalışma Sıcaklığı             :           -10°C ila +55°C
 • Aynı markanın harici ortamda kullanmaya müsait izolatörlü, IP56 koruma sınıfına haiz, -25 ile +70°C ortam sıcaklığında çalışabilen modeli de olmalıdır.
 • Aynı markanın tehlikeli bölgelerde kullanılmaya uygun kendinden emniyetli adreslenebilir modeli de olmalıdır.

AKILLI ADRESLİ KANAL TİPİ OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ

 • Akıllı adresli duman dedektörleri ile birlikte kullanılan bir ünitedir. Kanal ünitesi, havalandırma sistemi kanalındaki hava akımından etkilenmeden dedektörlerin dumanı algılamasını sağlar.
 • Dedektör havalandırma kanalının üzerine monte edilen bir muhafaza içerisinde bir adreslenebilir optik duman dedektörü, standart tip dedektör soketi ve kanal içerisine daldırılan hava örnekleme borularından oluşacaktır.
 • Örnekleme borusu dedektörün monte edilmesi için dedektör tabanına sahip olmalı ve ön kapağı dedektör led’inin görülebilmesi ve servis kolaylığı için şeffaf olmalıdır.
 • Örnekleme boruları 0.6 m ile 2.8 m genişliğindeki kanallar için kullanıma uygun olmalıdır.
 • Dedektör 0.5 m/s ile 20 m/s arasındaki hava akımında duman algılama özelliğine sahip olacaktır.
 • Örnekleme borularının üzerinde dahili fan üniteleri olmalıdır.
 • Adresli duman dedektörleri ile kullanılabildiği gibi konvansiyonel dedektörler ile de kullanılabilir özellikte olmalıdır.
 • Ayrıca aşağıda belirtilen teknik özellikleri kapsayacaktır.
 • Koruma Sınıfı       :           IP43
 • Azami Bağıl Nem :           %0 – 99
 • Gövde Malzemesi :           ABS / Gri
 • Çalışma Sıcaklığı :           -10°C ila +50°C

IŞIN TİPİ (BEAM) OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ

 • Yüksek tavanlı alanlarda kullanılacak Beam dedektörler 8-100 metre arası algılama yapabilecektir. Dedektörler EN54-12 standartlarına uygun LPCB ve CE sertifikalarına sahip olacaktır. Ölçüleri L:190,87 x W:126,87 x H:91,96 mm den büyük olmamalıdır, ağırlık taban ağırlığı dahil 0,130 kg geçmemelidir. Çalışma voltajı 20V ila 28V DC’de aralığında olmalıdır.
 • Transmitterden çıkan Infrared ışınların reflektörden yansıması prensibi ile çalışacak Beam dedektörler 3 farklı hassasiyette programlanmalıdır. Beam dedektör üzerinde stand by, hata ve alarm durumların gösteren 3 farklı renkte led indikatörler bulunmalıdır.

İzleme olmayacak mı?

 • Çalışma gerilimi :20-28 Vdc
  Sükunet akımı                  :23 mA
  Alarm akım                       :Max 38 mA
  Çalışma sıcaklığı              :-10°C / +55°C

IP Koruma Sınıfı                :IP66

MODÜL GENEL ÖZELLİKLERİ:

 • Akıllı adresli alarm butonları, saha kontrol ve izleme üniteleri, yangın dedektörleri, adresli alarm butonları, adresli siren ve adresli çakar ikaz lambaları aynı bilgi iletişim (loop) hattı üzerinde kullanılabilmelidir.
 • Akıllı adresli saha izleme ve kontrol ekipmanları sıva üstü ve sıva altı montaja uygun montaj kutularına sahip olmalıdır. Üzerinde çalıştığını gösteren sükûnet halinde flaş yapan ve alarm anında sürekli yanan bir durum ledi bulunmalıdır.

AKILLI ADRESLİ 2 KANAL INPUT / OUTPUT MODÜLÜ:

 • Yangın Alarm sisteminde Akıllı adresli input / output modülleri, izlenmesi gereken ve gerilimsiz normalde açık (NA) veya kapalı (NC) kontrol çıkışı veren konvansiyonel tipte dedektör, buton vb. uyarı cihazlarının ve diğer sistemlerden girişlerin sisteme bağlanması için kullanılacaktır.
 • Modül, denetim hattındaki kopuklukları da bir hat sonu direnci vasıtasıyla denetleyecek ve hat kopukluklarını kontrol paneline bildirebilecektir.
 • Modül üzerinde alarm durumunu gösteren bir LED bulunmalıdır. Montaj edilebilme amaçlı orijinal koruyucu bir kutunun içerisinde bulunmalı ve bu ünite tamamen elektronik yapıda olmalıdır.
 • Akıllı adresli input/output modülleri çalışabilmek için harici güç kaynağına ihtiyaç duymamalı ve bilgi iletişim hattı (loop) beslemeli olmalıdır.
 • Bağımsız olarak programlanabilecek 2 adet süpervize edilmiş input ve 2 adet bağımsız olarak programlanabilir output’a sahip olmalıdır.
 • Output kontağı üzerinden min. 2A@30 VDC / 125 VAC akım geçirilebilmeli ayrıca yardımcı kontak gerektirmemelidir.
 • Giriş modülü panel tarafından değişik tipte uygulamalar için aşağıda belirtilen çalışma modlarında programlanabilecektir;
 • Konvansiyonel saha elemenları için zone hat girişi
 • NC ve NO olarak programlanabilen genel input girişi
 • Düşük ve Yüksek seviye olarak ayarlanabilen optokuplör izoleli giriş
 • Ayrıca aşağıda belirtilen teknik özellikleri kapsayacaktır.
 • Çalışma Gerilimi :          12 – 30 VDC
 • Sükunet Akımı   :          2 mA
 • Alarm Akımı  :          12 mA
 • Koruma Sınıfı      :           IP43
 • Azami Bağıl Nem :           %0 – 95
 • Çalışma Sıcaklığı :           -10°C ila +50°C

AKILLI ADRESLİ 2 KANAL OUTPUT MODÜLÜ

 • Akıllı adresli output modülleri anons sistemi çıkışı kontrolleri, turnikelerin kontrolleri, asansörlerin kontrolleri v.b. gibi diğer sistemlere ait bilgileri kontrol etmek için kullanılan ve Normal-Alarm-Açık Devre bilgilerini bilgi iletim hattı üzerinden bağlı bulunduğu panele ileten ünitedir.
 • Modül en az 2 adet süpervize edilmiş çıkış kontaklarına sahip olacaktır. Kontaklar 24V DC gerilimde en az 1 A akım anahtarlayabilecek kapasitede olacaktır.
 • Montaj edilebilme amaçlı orijinal koruyucu bir kutunun içerisinde bulunmalı ve bu ünite tamamen elektronik yapıda olmalıdır.
 • Akıllı adresli input/output modülleri çalışabilmek için harici güç kaynağına ihtiyaç duymamalı ve bilgi iletişim hattı (loop) beslemeli olmalıdır.
 • Ayrıca aşağıda belirtilen teknik özellikleri kapsayacaktır.
 • Çalışma Gerilimi              :          12 – 30 VDC
 • Sükünet Akımı :           6 mA
 • Alarm Akımı                       :           6 mA
 • Koruma Sınıfı :           IP43
 • Azami Bağıl Nem              :          %0 – 90
 • Çalışma Sıcaklığı              :          -10°C ila +55°C

KONVANSİYONEL FLAŞÖR:

 • EN-54 standartlarına sahip olmalıdır.
 • Konvansiyonel yapıda olmalı ve panel üzerinden veya siren kontrol modülleri ile sürülebilmelidir.