1. Ana Sayfa
 2. Acil Anons Sistemi Örnek Teknik Şartnamesi

Acil Anons Sistemi Örnek Teknik Şartnamesi


Acil Anons Sistemi Örnek Teknik Şartnamesi

Not: Yayınlanmış olan acil anons sistemi teknik şartnamesi ihtiyacı olan kişilere örnek bir döküman olması açısından yayınlanmıştır. Satmış olduğunuz ürünlerin teknik şartnamesi var ise bizim ile paylaşırsanız yayınlayabiliriz.

acil anons sistemi

Acil anons sistemi dijital olacak,  sistem merkezi EN54-16 koşullarına uygun olacaktır. Hoparlörler ise EN54-24 uyumlu olmalıdır.

Her kata ve katlardaki birbirine geçiş olmayan bağımsız alanlara ayrı anons yapılacaktır. Bu olası bir paniğin önlenmesi için son derece önem taşımaktadır. ……………………………………………………………………………..Projesinde acil anons hoparlörleri üzerinden müzik ve zil yayını da yapılabilir. Yangın alarmı durumunda, acil anons yapılması gerektiğinde müzik yayını ve zil yayını yangın sistemi tarafından otomatik olarak kapanacaktır.

Tüm sistem 70V veya 100V dağılım prensibine uygun olacak ve tüm malzemeler bu prensibe göre imal edilmiş olacaktır.

 • Seslendirme tesisatı, projelerde gösterilen yerde ve teknik özellikleri bu şartnamede belirtildiği şekilde tesis edilecek, binadaki hoparlör tesisatına bağlantıları yapılacak ve işler vaziyette teslim edilecektir.
 • Acil anons hoparlör hatları A-Sınıfı olacak hatlar sürekli denetlenecektir. Buna göre hatlardaki kısa/açık devre ve hoparlör sökülmesi gibi arızalar merkez panelden sesli ve görsel olarak izlenebilecektir.
 • Seslendirme sistemi ihtiyaca göre zonlara ayrılmıştır. Bu zonlara anons yayını, seçilerek verilebileceği gibi tümüne birden de verilmesi mümkün olmalıdır.
 • Sistemde yangın paneli ile yapılacak koordinasyon neticesinde herhangi bir yangın zonundan ihbar geldiğinde, şuan projede olmayan ama muhtemel olabilecek müzik yayını otomatik olarak kesilecek ve yangın mesajı devreye girecektir. Yangın anonsu yalnız yangın ihbar santralinin gösterdiği zonlara yapılacaktır. Yangın mesajları elektrik kesintileri, elektrik gürültülerden etkilenmeyecek şekilde digital bir ortamda (ROM ‘da) saklanacaktır. Digital ortamda saklanan mesaj uzunluğu 120 sn olacaktır.
 • Genel Yayın ve Acil Anons sistemi 24 saat aralıksız olarak hizmet verebilecek özellikte olacaktır.
 • Sistem üreticisi olan firmaların ISO-9001 Kalite Yönetim Belgesine sahip olmaları gereklidir. Ayrıca firmalar bu konudaki referanslarını da tekliflerine ekleyeceklerdir. Teklif edilen sistem ile ilgili üniteler hakkında Türkçe ve İngilizce tamamlayıcı bilgiler verecek, sistemin çalışmasını açıklayacak,
 • Şartnameden farklı hususlar varsa izah edecektir.
 • Bilgisayar yazılımı üzerinden anons yapılabilecektir.

acil anons sistemi şartname

Sistemin Özellikleri

Projelerde gösterilen şekilde, hoparlör konulan yerlere müzik yayını ve anons yapılabilecektir. Sistem aşağıdaki ünitelerden oluşacaktır.

 • Güç amplifikatörleri
 • Cihaz dolabı (konsol)
 • Mikser Amplifikatör modülü
 • Preamplifikatör ve mikser modülü (anons)
 • Anons Kontrol Modülü
 • Anons Kontrol uzaktan kumanda paneli (mikrofonlu)
 • Digital Emergency Modülü
 • Hat Süpervizyon Paneli
 • Teyp
 • Radyo / tuner
 • Stereo Compact Disc Player
 • Hoparlörler (hat trafoları ile birlikte)
 • Kablolar
 • Cihaz Dolabı (Konsol)

Sistemi oluşturan amplifikatörler, preamplifikatörler, anons kontrol modülü, dağıtım ve Monitör modülü, emergency kontrol modülü yerleştirilmesine uygun olarak tasarlanmış, cihaz dolabı imal edilecektir.

Cihaz dolabının önünde camlı ve kilitlenebilir bir kapak bulunacaktır. Kullanılan tüm cihazların bağlantıları, kullanım amacına uygun konnektörlerin yer aldığı özel kablo kanalları ile sağlanacaktır.

Modüler cihazlar, cihaz dolabında bulunan yerlerine özel rayları ile itilerek irtibatlandırılmalı ve önlerinden iki vida ile cihaz dolabına sabitlenmelidir.

Cihaz dolabı en az 1,5mm DKP sactan imal edilmeli ve bir kat astar iki kat elektrostatik boya ile boyanmalıdır.

Cihaz dolabı içindeki tüm kablaj ve kabloların gerekli etiketlenmesi yapılmış olmalı ve kablolar özel kablo spirali ile bağlantı panosundaki klemenslere sonlandırılmış halde teslim edilmelidir.

Dolap içerisinde yeterli seviyede havalandırmayı sağlamak üzere hava panjurları bulunacak, gerekirse sessiz ve ısı yükseldiğinde otomatik çalışan bir fan motoru yerleştirilecektir.

Güç Amplifikatörleri

Güç amplifikatörleri, cihaz dolabında modül panellerine yerleştirilecek tipte sac olacak ve ön paneli elektrostatik boyalı olacaktır.

Modül cihaz dolabın kompakt özellikte olacak ve bağlantısı konnektör vasıtasıyla yapılacaktır. Cihaz tamamen yarı iletken teknolojisi ile imal edilmeli, hatta kısa devre ve aşırı yükleme olduğu takdirde korumaya geçmeli ve ışıklı olarak kısa devre ikazı vermelidir. Ayrıca aşırı ısınma durumunda ısıl koruması olmalı ve yine ışıklı olarak ısıl koruma ikazı vermelidir. Cihazların soğutması yeterli düzeyde sağlanmalı ve normal oda sıcaklığında 24 saat görev yapabilmelidir. Ön panel üzerinde, aşağıdaki kontrol ve bağlantılar bulunmalıdır.

Kanal volüm kontrol potansiyometresi. Kısa Devre ikaz lambası (Led)

Mikser Amplifikatör Modülü

Ön kuvetlendirici ve güç kuvvetlendiricisidir. Tamamen yarı iletken teknolojisi kullanılarak imal edilmeli ve entegre devreler baskılı devre üzerine soketler vasıtasıyla monte edilmelidir. Cihaz tamamen yarı iletken teknolojisi ile imal edilmeli, hatta kısa devre ve aşırı yükleme olduğu takdirde korumaya geçmeli ve ışıklı olarak kısa devre ikazı vermelidir. Ayrıca aşırı ısınma durumunda ısıl koruması olmalı ve yine ışıklı olarak ısıl koruma ikazı vermelidir. Cihazların soğutması yeterli düzeyde sağlanmalı ve normal oda sıcaklığında 24 saat görev yapabilmelidir. Mikser amplifikatörler cihaz dolabında modül panellerine yerleştirilecektir.

Anons Kontrol Modülü

Uzaktan kumanda panelindeki kumanda butonları ile istenilen amplifikatörün seçilmesini sağlayacak

kapasitede, elektronik rölelerden oluşan bir anons modülü, cihaz dolabına yerleştirilecektir. Ayrıca bu

panel üzerindeki anahtarlar ile, istenilen herhangi bir zona müzik verilmesi durumunda zonun müziğinin kesilebilmeli ve anons yapılan zon ya da zonlar ilgili ışıklı indikatörler ile görülebilmelidir. Belli zonlara müzik yayını verilmesi durumunda, mevcut müzik yayınını keserek anonsun yapılmasını sağlamalıdır. Bu işlemi yaparken;

 • Bölgedeki müzik yayınını keserek anonsu devreye almalıdır.
 • Bölgedeki Bölgesel Ayar Paneli kapalı veya zayıf konumda olsal dahi, anons esnasında merkezden yapılacak kumandaya göre Bölgesel Ayardan bağımsız ses seviyesinde anons verilebilmelidir.

Cihaz üzerinde bulunan tuşlar vasıtasıyla, istenilen bölgeler veya bütün bölgeler anonsa sokulabildiği gibi, bir butona basılarak tekrar eski çalışma haline döndürülebilmelidir.

Cihaz, tamamen elektronik aktif yapıya sahip olmalı, audio işaretler kesinlikle giriş ve çıkışlarda

bozulmaya uğramayacak şekilde dizayn edilmelidir.

Modül cihaz dolabına uygun özellikte olacak ve bağlantısı konnektörler vasıtasıyla yapılacaktır.

Anons Kontrol Uzaktan Kumanda Paneli

Seslendirme sisteminde bölgesel olarak anons kumandasını sağlayan modüldür.

Anons kontrol cihazındaki fonksiyonel görevleri yerine getirmeli ve ana modül cihazını mesafeye bağımlı olmaksızın kumanda edebilmelidir.

Üzerinde bölge sayısına uygun buton, hangi bölgenin yayına girdiğini gösteren pilot lamba, bütün

aboneleri bir anda anons yayınına sokan ALL butonu ve sistemi sükunet haline sokan STOP butonu bulunmalıdır.

Anons kontrol uzaktan kumanda panelinin üzerinde, ayrıca mikrofonu bulunmalı, bu mikrofona ait on/off anahtarı bulunmalıdır. Panelin merkez cihazlardan uzakta kullanılması durumunda ses sinyalinin zayıflamaya uğramadan taşınabilmesi için ilaveler yapılmış olacaktır. Cihaz metalik ve masa üstü veya masaya gömülecek yapıya sahip olmalıdır.

Digital Emergency Modülü

Emergency anons modülünün kullanım amacı yangın veya felaket anında, seslendirme sistemi ile yol gösterici ve paniği önleyici yayın yapmaktır. Bu modül, otomatik ve manüel olmak üzere iki şekilde çalışabilmelidir.

Manüel çalışma; cihazın üzerinde bulunan şifreli anahtar, ALARM ON konumuna alınarak yapılmalıdır. Bu durumda cihaz kapalı ise bütün kanalları ile açılacak, emergency öncelik röleleri bulunan cihazlar emergency anons konumuna geçecek, anons öncelikli mahallerde diğer yayınlar kesilecek ve emergency anons yayını otomatik olarak devreye girecektir.

Modül otomatik çalışma durumunda ise yangın ihbar santralından alacağı bir sinyal ile modül devreye girmeli ve manüel kumanda konumunda anlatılan bütün işlem ve yayınları yerine getirmelidir.

Emergency yayın kontrol modulü, bu modüle dahil EPROM’ dan, önceden hazırlanmış kayıt vasıtasıyla gerekli anonsu sağlamalıdır.

Cihazın yapısı tamamen sac olacak ve ön paneli elektrostatik boyalı olacaktır.

Modül cihaz dolabına yerleştirilecek tipte ve tamamen alüminyum malzemeden olmalıdır.

Stereo Deck Tuner :

Seslendirme sisteminde bir kanalın kaynağı olarak kullanılacak özellikte olmalıdır. 550-1600 kHz AM-

Frekans ayar sahalı, 88-108 Mhz Frekans ayar sahalı 0 dBV seviyeli deck tuner olmalıdır. Radyo / Tuner’ın teknik özellikleri aşağıdakı gibi olmalıdır.

FM Tuner Bölümünde :

Frekans sahası…………………………… :87,5 – 108 MHz

Mono S/N 26dB, 75Ohm……………… :2 mikro V

Stereo S/N 30dB, 75 Ohm…………… :1,3 mikro V

AM Tuner Bölümünde:

Frekans sahası                                   :531 – 1602 kHz

20dB S/N 1MHz                                 :20 mikro V

Stereo Compact Disc Player :

Yüksek performanslı filtreye, yüksek sadakatli disc stabilizasyonuna, 16 program beher disc program kontroluna sahip olacaktır.

Özel tablası sayesinde 5 disc çalabilecek özelliklere sahip olmalıdır. Programlanabilir özellikte olmalı ve isteğe bağlı olarak enfraruj uzaktan kumanda cihazı bulunmalıdır.

Frekans karakteristiği………………….. :2-20000 Hz

S/N…………………………………………… :92 dB

Bozulma…………………………………….. : 0.007%

Stereo CD/MP3 Player:

Audio CD ve MP3 formatında kayıtlı CD-R/RW,DVD+RW/+R/-R/-RW okuyabilen tek disk
kapasiteli bir CD/MP3 player kullanılacaktır.
Frekans karakteristiği………………….. : 2-20000Hz

Audio D/A Converter…………………… : 12bit/192kHz

S/N……………………………………………. : > 85dB

Bozulma…………………………………….. : >0.01%

 • Stereo DVD/MP3 Player:
 • FM çatı anteni
 • Hoparlörler :

Asma Tavan Tipi gömme Hoparlörler : Akustik Hücre :

Hoparlörün arka hacmini içeren bölümdür. Tek parça olarak silindirik özellikte imal edilecektir. Böylelikle arka hacmin sızdırmazlığı sağlanmış akustik gürültülerden soyutlanmış olacaktır. Bu bölümün içinde hoparlör ve hat transformatörü bulunacaktır.

Ankastre Montaj Çemberi (Ankastre tiplerinde) :

Beton, alçı ve ahşap tavan veya duvarlara montaj için kullanılacaktır. Böylelikle hoparlör hücresinin yaylarınının düzgün yüzeylerde zamanla aşınması önlenmiş olmalıdır. Hoparlör hücresini sıkıştırma yayları bu montaj çemberi içinde yer alacaktır.

On Separatör : Tamamen saç ve alüminyum yapıda, kontrolluğun seçeceği renkte fırın boyalı olarak imal edilmelidir. Ön separatör duvar veya tavandaki aydınlatma armatürleri ile boyut farklılıkları yaratmayacak şekilde dizayn edilmelidir.

Hoparlörler hat süpervizyonunda kullanılabilecek özelliktedir. Bu şekilde hatlarda olabilecek arızaların panelden izlenmesi ve arızalara en kısa sürede müdahale edilmesi mümkün olabilecektir.

Hoparlör Teknik Özellikleri :

Gücü………………………………. : 20-40W max

Frekans Bandı…………………. : 70 – 14000 Hz Full-Range

Hat Transformatörü .: 1/4W, 1/2W, 1W, 2W @70V  yada 3W-4W-5W-6W @ 100V

Diyagonal Çap…………………. : 30mm

Ön çember Çapı………………. : 175mm

Sıva Üstü Hoparlörler :

Kapalı mekanlarda, ortak hacimlerde seslendirme tesis edilebilmesi için sıvaüstü olarak

duvarda yada tavanlarda kullanılması için dizayn edilecek olan hoparlör cinsidir.

Hoparlörün üst bölümü tek parça olarak yarım küre şeklinde alüminyum malzemeden imal

edilecektir. Hoparlör ve hat transformatörü bu bölüm içinde bulunacaktır. Üst bölüm

kontrollüğün seçeceği renkte fırın boyalı olarak imal edilmelidir. Bu bölüm duvara monte edilen

ve yine alüminyumdan mamul bir taban parçası üzerine monte edilecektir.

Hoparlörler hat süpervizyonunda kullanılabilecek özelliktedir.  Bu şekilde hatlarda olabilecek

arızaların panelden izlenmesi ve arızalara en kısa sürede müdahale edilmesi mümkün olabilecektir.

Ön seperatör ise tamamen saç veya alüminyum yapıda, kontrolluğun seçeceği renkte fırın boyalı olarak imal edilmelidir.

Hoparlör Teknik Özellikleri :

Gücü………………………………. : 20W max

Frekans Bandı…………………. : 70 – 14000 Hz Full-Range

Hat Transformatörü………….. : 1/4W, 1/2W, 1W, 2W @70V  yada 6W-10W @ 100V

Tekli Sütun Tipi Hoparlörler :

Bir adet hoparlör ihtiva eden bir kutudan oluşan kolon tipi hoparlörler tesis edilecektir.

Kolon yönü montaj şekline göre sağa-sola veya aşağı yukarı ayarlanabilecek şekilde bir askı

düzeni ile donatılacaktır.

Hoparlörün tüm metal aksamı galvaniz kaplı ve elektrostatik toz boyalı olacaktır. Hoparlörler hat süpervizyonunda kullanılabilecek özelliktedir. Bu şekilde hatlarda olabilecek arızaların panelden izlenmesi ve arızalara en kısa sürede müdahale edilmesi mümkün olabilecektir.

Hoparlörün hatlara bağlantısında kullanılacak klemensler girdi-çıktı bağlantı için ayrı ayrı (2 çift), silikon esaslı, ısıya dayanıklı tipte olacaktır. Ayrıca hoparlör gövdesi üzerinde klemens grubunu kapatacak metal bir kapak bulunacaktır.

Hoparlör Teknik Özellikleri :

Gücü………………………………. : 20W max

Frekans Bandı…………………. : 70 – 14000 Hz Full-Range

Hat Transformatörü………….. : 1/4W, 1/2W, 1W, 2W @70V  yada 6W-10W @ 100V

Yorum Yap

Yorumlar (1)

 1. 6 ay önce

  Yazınızı severek okudum, merak ettiğim konular hakkında detaylı bilgi vermişsiniz. Teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir