1. Ana Sayfa
 2. İTFAİYECİ ACİL TELEFON SİSTEMİ ŞARTNAMESİ

İTFAİYECİ ACİL TELEFON SİSTEMİ ŞARTNAMESİ

İTFAİYECİ ACİL TELEFON SİSTEMİ ŞARTNAMESİ

İTFAİYECİ ACİL TELEFON SİSTEMİ ŞARTNAMESİ:

 • xxxxx……………………. binasında herhangi bir nedenle yangın, patlama gibi acil durumlar ile deprem gibi doğal afetlerin oluşması durumunda iletişimde meydana gelebilecek aksaklıkların giderilmesi ve merkez güvenlik odası ile iletişimin aksamadan devam edebilmesinin sağlanması ve acil durumda itfaiye ekiplerinin birbiri ile haberleşmesi için itfaiyeci acil telefon sistemi kurulacaktır. Bina içindeki otopark alanları, ortak alanlar ve sosyal alanları kapsayacak şekilde özellikle acil kaçış noktalarına konulmak sureti ile projesine uygun olarak dizayn edilecektir.

TEKNİK DETAYLAR:

 

 • Sistemin tesis edileceği bölgelerde bulunan çalışan sayısının çok olması ve çok kıymetli inşaat elektrik ve mekanik sistem ve ekipmanlarının bulunması, yangın durumunun en erken ve kesin yeri ile birlikte tespit edilmesini güvenli tahliye ve alınacak önlemler bakımından çok önemli kılmaktadır.
 • Acil durumlarda güvenlik merkezi ile güvenlik amaçlı kaçış noktalarındaki iletişim kopukluklarını gidermek maksadı ile acil telefon sistemi projesine uygun olarak dizayn edilecektir. Acil telefon sistemi hatları yangına dayanıklı kablolardan oluşmalıdır. Bu sayede yangın anında dahi kablolar zarar görmemeli ve gerekli iletişimi sağlamalıdır.
 • Aynı zamanda bu telefon hatları acil durumlar dışındada faal olmalıdır. Telefon hatlarının çalışmadığı, güvenliğe ulaşılamadığı ve herhangibir olay durumunda güvenlik yönetim merkezleri ile iletişim bu telefonlar vasıtası ile sağlanabilmelidir.
 • Kullanılacak saha görüşme panelleri sağlam ve ağır şartlara dayanabilecek kalite ve yetenekte olmalıdır. Dış şartlardan etkilenmeden iletişim devamlılığını sağlayabilecek ürünler kullanılmalıdır.
 • Saha telefon ünitelerinde telefon ahizesi kaldırıldığında hiçbir tuşa basma gereği duymadan güvenlik merkezi aranabilmelidir.
 • Aynı şekilde güvenlik merkezinde hangi saha telefon ünitesinden arama geldiği görülebilmelidir. Bu sayede o bölgeye yapılabilcek intikaller kolaylıkla yapılabilmelidir.
 • Güvenlik merkezinde acil telefon noktalarını gösteren özel projeler çerçevelenmiş halde telefona yakın noktada asılı durmalıdır. Firma bu çalışmayı yaparak güvenlik odasına kurmalıdır.
 • İtfaiyeci acil telefon hatların JE H(st) FE180 PH120 yangına dayanıklı kablolar kullanılmak zorundadır. Bunun dışında kablo kullanımı kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • Acil Durum Sesli Haberleşme Sistemi ; yüksek ve karmaşık yapıdaki binalar , stadyumlar vb. yapılarda ,  acil durum (yangın , deprem vb.) esnasında merkezi bir kriz yönetim odasındaki yetkililerin , belirli kritik yerlere konumlandırılmış itfaiyeci telefonları ile görevli acil durum personellerinin haberleşmesini veya sahada engelli sığınak noktalarında konumlandırılmış engelli acil çağrı istasyonları ile engelli kişilerin acil durum sırasında yardım çağırabilmelerine olanak sağlayan kritik öneme sahip bir sistemdir.
 • Sistemi oluşturan parçalar;
 • Master İtfaiyeci Kontrol Paneli
 • Slave İtfaiyeci Kontrol Paneli
 • A Tipi İtfaiyeci Telefonu
 • B Tipi Handsfree Engelli Acil Çağrı Ünitesi

 

MASTER İTFAİYECİ TELEFONU KONTROL PANELİ:

 

 • Master itfaiyeci telefonu 2 hat kapasitesinden başlayıp toplamda 512 hat kapasitesine kadar genişleyebilir yapıda olmalıdır.
 • Master itfaiyeci telefon kontrol paneline toplamla 8 adet A tipi itfaiyeci telefonu / B Tipi handsfree engelli acil konuşma istasyonu veya engelli wc alarm sistemi bağlanabilmelidir.
 • Toplamda 64 farklı panel birbirleri ile network çalışabilmelidir.
 • 1-63 arası adreslenebilir yapıda olmalıdır. Adresleme işlemi 6 bit dip-switch ile yapılmalıdır.
 • Master – Slave ve Slave – Slave paneller arası network kablo uzunluğu 2x2x1mm yangın alarm kablosuyla 500 metre olabilmelidir.
 • 4,3” (272 x 480 RGB) Renkli dokunmatik ekrana sahip olmalıdır.
 • Dahili 1,5A EN54-4: A2 onaylı güç kaynağına sahip olmalıdır.
 • Kilitlenebilir ahize yuvasına sahip olmalıdır.
 • EN55103-1, EN55103-2 EMC standartlarına uyumlu olmalıdır.
 • EN60065 LVD standardına uyumlu olmalıdır.
 • Besleme gerilimi 230VAC +/-10%50 /60Hz olmalıdır.
 • 1 adet 12V 7Ah akü ile enerji kesintisinde çalışmasına devam edebilmelidir.
 • Panel içerisinde bulunan akü şarj devresi, aküyü dip şarj, kısa devre ve ısınma durumlarına karşı koruyabilir özellikte olmalıdır.
 • Panel ön paneli üzerinde PSU, Sistem ve Genel Hata durumlarını gösteren LED göstergeye sahip olmalıdır.
 • Panel ön paneli üzerinde AC ve DC besleme durumlarını gösteren LED göstergeye sahip olmalıdır.
 • Master itfaiyeci kontrol paneli üzerindeki her bir telefon hattı, üzerine bağlanan hat sonu direnci (10K-0,5W) vasıtasıyla kısa devre ve açık devre gibi arıza durumları izlenebilmeli olası bir arıza durumu panel üzerinden kullanıcıya bildirilmelidir.
 • Panel üzerinde hata durumlarında konum değiştiren NC (normalde kapalı) hata röle çıkışı (30VDC 1A) olmalıdır.
 • Panel üzerinde acil çağrı durumlarında konum değiştiren NO&NC hata röle çıkışı (30VDC 1A) olmalıdır. Bu sayede sistem CCTV, yangın alarm vb. sistemlere entegre edilebilmelidir.
 • Master panel üzerinde USB Micro SD Kard okuyucu olmalı ve panel üzerinde yapılan tüm programlamalar, konfigürasyon ayarları SD kart üzerinden yedeklenebilmeli, upload veya download edilebilmelidir.
 • Master kontrol paneli olay hafızasına (Log) sahip olmalıdır.
 • Olay hafızaları 3 başlık altında kayıtlarda tutulmalıdır.
 • Çağrılar: Tüm sahadaki itfaiyeci telefonu çağrıları, master telefon olayları ve alarm durumları
 • Hata Durumları: Oluşmuş tüm hata durumları ve düzelme bilgileri.
 • Olaylar: Tüm sistemsel yönetim olayları.
 • Tüm bu bilgiler her gün için ayrı oluşturulan bir log dosyasında tutulmalıdır. Her log dosyasında 65535 olay tarih saat ve açıklama bilgileri ile gerektiği zamanda görüntülenmek üzere hafızada saklanabilmelidir.
 • Master kontrol paneli üzerinde sistemin istenen zamanlar çalışması, diğer zamanlarda çalışmasını engelleyen “Enable” girişi bulunmalıdır. Bu fonksiyon aktif edildiğinde ve enable girişi kısa devre edildiğinde panele bağlı A tipi itfaiyeci telefonları pasif edilmiş olur. Fakat sistemden B tipi engelli acil çağrı istasyonlarından ve engelli wc alarm sistemlerinden oluşturulmuş çağrılar için aktif olarak çalışmaya ve çağrı kabul etmeye devam eder.

SLAVE İTFAİYECİ TELEFONU KONTROL PANELİ:

 

 • Slave paneller, master itfaiyeci telefonuna network hattı üzerinden bağlanarak sistem kapasitesinin arttırılmasını sağlayan yardımcı kontrol paneldir.
 • Slave itfaiyeci telefon kontrol paneline toplamla 8 adet A tipi itfaiyeci telefonu / B Tipi handsfree engelli acil konuşma istasyonu veya engelli wc alarm sistemi bağlanabilmelidir. Her bir slave panel, master panelin hat kapasitesini 8 hat arttırmalıdır.
 • Dahili 1,5A EN54-4: A2 onaylı güç kaynağına sahip olmalıdır.
 • Toplamda 64 farklı panel birbirleri ile network çalışabilmelidir.
 • 1-63 arası adreslenebilir yapıda olmalıdır. Adresleme işlemi 6 bit dip-switch ile yapılmalıdır.
 • Master – Slave ve Slave – Slave paneller arası network kablo uzunluğu 2x2x1mm yangın alarm kablosuyla 500 metre olabilmelidir.
 • EN55103-1, EN55103-2 EMC standartlarına uyumlu olmalıdır.
 • EN60065 LVD standardına uyumlu olmalıdır.
 • Besleme gerilimi 230VAC +/-10%50/60Hz olmalıdır.
 • 1 adet 12V 7Ah akü ile enerji kesintisinde çalışmasına devam edebilmelidir.
 • Panel içerisinde bulunan akü şarj devresi, aküyü dip şarj, kısa devre ve ısınma durumlarına karşı koruyabilir özellikte olmalıdır.
 • Panel ön paneli üzerinde PSU, Sistem ve Genel Hata durumlarını gösteren LED göstergeye sahip olmalıdır.
 • Panel ön paneli üzerinde AC ve DC besleme durumlarını gösteren LED göstergeye sahip olmalıdır.
 • Slave Panel üzerindeki her bir telefon hattı, üzerine bağlanan hat sonu direnci (10K-0,5W) vasıtasıyla kısa devre ve açık devre gibi arıza durumları izlenebilmeli olası bir arıza durumu panel üzerinden kullanıcıya bildirilmelidir.
 • Slave Panel üzerinde hata durumlarında konum değiştiren NC (normalde kapalı) hata röle çıkışı (30VDC 1A) olmalıdır.
 • Slave Panel üzerinde acil çağrı durumlarında konum değiştiren NO&NC hata röle çıkışı (30VDC 1A) olmalıdır. Bu sayede sistem CCTV, yangın alarm vb. sistemlere entegre edilebilmelidir.
 • Slave kontrol paneli üzerinde sistemin istenen zamanlar çalışması, diğer zamanlarda çalışmasını engelleyen “Enable” girişi bulunmalıdır. Bu fonksiyon aktif edildiğinde ve enable girişi kısa devre edildiğinde panele bağlı A tipi itfaiyeci telefonları pasif edilmiş olur. Fakat sistemden B tipi engelli acil çağrı istasyonlarından ve engelli wc alarm sistemlerinden oluşturulmuş çağrılar için aktif olarak çalışmaya ve çağrı kabul etmeye devam eder.

 

A TİPİ İTFAİYECİ SAHA TELEFONU:

 

 • A Tipi İtfaiyeci Saha Telefonu, belirlenen kritik noktalardan acil durum personelinin merkezde bulunan Master kontrol panelindeki merkez telefon ile sesli iletişim kurabilmelerini sağlar.
 • Askılı kırmızı renkli itfaiyeci telefonu, paslanmaz çelik kabin içerisinde olmalıdır. Kabin normalde kapalı olup, görüşme sırasında görevli personel kapağı açarak itfaiyeci telefonuna kolaylıkla ulaşabilmelidir.
 • Acil durum personeli görüşme için kırmızı itfaiyeci telefonu ahizesini kaldırdığı anda, herhangi bir numara çevirmeye gerek olmadan merkez kontrol paneli üzerinde çağrını geldiği saha telefonunun adı belirmeli, merkezdeki görevli ilgili çağrıyı kabul ederek çift yönlü sesli iletişim başlamalıdır.
 • EN55103-1, EN55103-2 EMC standartlarına uyumlu olmalıdır.
 • EN60065 LVD standardına uyumlu olmalıdır.
 • A tipi itfaiyeci telefonu, master kontrol paneline veya slave kontrol paneline 2 damarlı 1,5mm kesitli blendajlı bir yangın alarm kablosu ile bağlanmalıdır.
 • Kontrol paneli ve itfaiyeci telefonu arasındaki kablo mesafesi 500 metreye kadar arttırılabilmelidir.