1. Ana Sayfa
 2. KARBON MONOKSİT CO ALGILAMA SİSTEMİ ŞARTNAMESİ

KARBON MONOKSİT CO ALGILAMA SİSTEMİ ŞARTNAMESİ

KARBON MONOKSİT CO ALGILAMA SİSTEMİ ŞARTNAMESİ

KARBON MONOKSİT CO ALGILAMA SİSTEMİ ŞARTNAMESİ

GENEL HUSUSLAR:

 • xxxxx…….. binası otoparklarında kurulacak karbonmonoksit (CO) algılama sistemi, karbonmonoksit gazının yoğun olabileceği yaklaşık 1000 araçlık 4 katlı kapalı otopark katlarında algılama yaparak, insan sağlığını koruma amaçlı olarak kurulacaktır. Karbonmonoksit algılama sistemi karbonmonoksit algılama paneli, karbonmonoksit dedektörleri ve ihtiyaç olması halinde harici güç kaynaklarından oluşacaktır.
 • CO algılama sistemi yangın algılama sistemi ile entegre olarak çalışacaktır. CO algılama sistemi paneli ve dedektörleri 3 seviyeli CO yoğunluk çıkışı verecektir. Bu çıkış sayısına göre yangın algılama sistemi modülleri vasıtası ile yangın otomasyonu kontrolünde ilgili zondaki jet fan veya jet fan gurubu sürülmek sureti ile mekânda biriken fazla CO nun atılması sağlanacaktır.
 • CO algılama sistemi teknik olarak yangın algılama sistemi ile entegre çalışacak fakat tamamen CO için dizayn edilmiş başlı başına özel bir algılama sistemi olmalıdır. CO paneli kullanılmadan sadece yangın algılama sistemi modülleri vasıtası ile alarm durumu izlenen bir sistem kesinlikle tercih edilmeyecektir.
 • Bina içinde doğalgaz kaçağı olma ihtimali olan noktalara gaz algılama dedektörleri yerleşitilecektir. Bu dedektörler 220V veya 24V olacaktır. Bu gaz dedektörleri röle çıkışlı olacak ve röle çıkışları yangın ağılama sistemi modülleri vasıtası ile sürekli olarak kontrol edilecektir. Bu dedektörlerin alarm durumu yangın algılama sistemi üzerinden takip edilecektir.

KARBONMONOKSİT ALGILAMA PANELİ:

 • Karbonmonoksit paneli 1, 2, 3 veya 4 bölgeli olarak ihtiyaca göre tedarik edilebilecektir. xxxxx…. binası otoparklarında 4 bölgeli 6 adet CO paneli, CO algılama paneli tesis edilmiş olacaktır.
 • Bölgeler ayrı ayrı kontrol edilebilir ve süpervize olacaktır. Test ya da konfigürasyon amaçlı bir bölge kapatıldığında ya da etkinleştirildiğinde diğer bölgeler bu durumdan etkilenmeyecektir. Seçilen CO paneli bu şekilde çalışmaya imkân tanıyacak yapıda olmalıdır.
 • Her bir bölgenin en az 4500 metrekare algılama alanı bulunmalıdır. Bu sayede dört bölgeli panel kullanılması halinde en az 18000 metrekarelik bir alan kontrol edilebilmelidir.
 • Bir bölgeye en az 15 adet karbonmonoksit dedektörü bağlanabilmelidir.
 • Karbonmonoksit algılama seviyesi 0-300 ppm arasında olmalıdır.
 • Panel ve dedektörler arası bağlantıyı sağlayan hat, 3 x 1,5 m2 kablodan oluşmalıdır. Ve bu hattın uzunluğu 300 metreyi geçmemelidir.
 • Bölge hattı class-B bağlantı seklinde olabilecek ve T bağlantılara izin verecektir. Bu esnada her bir dedektör panel tarafından ayrı ayrı izlenebilecektir.
 • Panel üzerinde her bir bölge için o bölgedeki mevcut karbonmonoksit oranını okuyabileceğiniz 3 x 7 bölümlü ekran olacaktır.
 • Her bir bölge için ayrı ayrı alarm, arıza ve bölge seçim LED’leri ile bölge görüntüleme ve bölge seçim butonları bulunmalıdır.
 • Panel üzerinde akü, arıza, havalandırma, alarm, servis dışı ve şebeke LED’leri bulunmalıdır.
 • Panel üzerinde havalandırma durumunu göstermek için düşük, orta ve yüksek havalandırma seviye LED’leri bulunmalıdır.
 • Panel üzerinde otomatik, manual ve durdurma modları için LED’ler bulunmalıdır.
 • Panel üzerinde anahtar, devrede/devredışı, siren sustur, otomatik arama/test, konfigürasyon, seviye ve çalışma modu butonları bulunmalıdır.
 • Her bir bölge için üç adet röle çıkışı olacaktır. İki adet egzost/havalandırma kontrol rölesi ve bir adet genel alarm rölesi.
 • Röle çıkışları karbonmonoksit seviyesine ve çalışma moduna göre ayarlanabilir olmalıdır.
 • Altı farklı çalışma modu bulunmalıdır; başlangıç, standby, alarm, havalandırma, hata ve devre dışı. Alarm, havalandırma ve hata modları durumları kırmızı, yeşil ve sarı LED’ler ile gösterilebilmelidir.
 • Her bir panelin dahili gömme 230 VAC güç kaynağı olmalıdır. Akü şarjedebilen harici yardımcı 12 VDC güç kaynağı bağlanabilmelidir.
 • Panel kurulumu ve kullanımı kolay olmalıdır.
 • Panel CE, WEEE ve RoHS onaylarına haiz olmalıdır.

KARBONMONOKSİT DEDEKTÖRÜ:

 • Karbonmonoksit dedektörü, karbonmonoksit paneli ile bölge hattı üzerine bağlanarak sorunsuz bir şekilde çalışabilmelidir.
 • Dedektör elektrokimyasal CO sensörü içerecektir.
 • Dedektör, dedektör tabanı ile birlikte tedarik edilmelidir.
 • Dedektör tabanı arka ve kenar tarafından bağlantılara izin vermelidir.
 • Dedektör algılama alanı 300 metrekareden az olmamalıdır.
 • Dedektör (16-bit) mikroişlemci tabanlı olmalıdır. İşlemcisi 1 ppm çözünürlük teknolojisini destekeleyebilmelidir.
 • Her bir dedektör bulunduğu ortama göre kendi hassasiyetini ayarlayabilmelidir. Bu durum güvenilirliği arttırırken, istenmeyen havalandırma aktivasyonlarını engelleyecek, test ve bakım için ayrılan zamanlardan tasarruf sağlayacaktır.
 • Dedektörler class-B, T ve yıldız bağlantı tiplerine uyum sağlayabilmeli ve sorunsuz bir şekilde çalışabilmelidir.
 • Dedektör üzerinde çift renkli hata bulma LED’i bulunmalıdır. Normal çalışma durumunda yeşil renk 15 saniyede bir yanıp sönmeli, 50 ppm ve üzerindeki karbonmonoksit seviyelerinde kırmızı ışık sürekli yanmalı ve hata durumlarında ise kırmızı ışık 15 saniyede bir yanıp sönmelidir. Kalibrasyonsuz dedektörlerde ise kırmızı ışık her iki saniye de bir yanıp sönmelidir.
 • Dedektör algılama aralığı 0-300 ppm olmalıdır.
 • Dedektör doğruluk değeri, 0-50 ppm aralığında +/- 5 ppm, 50-300 ppm aralığında ise ölçülen değerin en çok %5’i oranında olmalıdır.
 • Dedektör en az IP42 koruma sınıfına hazi olmalıdır.
 • Dedektör çalışma gerilimi 10 ila 20 VDC arasında olmalıdır.
 • Dedektör çalışma sıcaklığı -100C ile +400C aralığında olmalıdır.
 • Dedektör kullanım ömrü en az beş yıl olmalıdır.
 • Panel CE, WEEE ve RoHS onaylarına haiz olmalıdır.

YARDIMCI GÜÇ KAYNAĞI:

 • Ünite üzerinde hata ve şebeke LED göstergeleri bulunmalıdır.
 • Ünite üzerinde tamper switch bulunmalıdır.
 • Ünite üzerinde hata çıkışı bulunmalıdır.
 • Güç kaynağı 7,2 Amper saat aküyü şarj etmelidir.
 • Şebeke ve DC gerilim sigorta tertibatı bulunmalıdır.
 • 230 VAC giriş gerilimi ve 13,8 VDC çıkış gerilimi olmalıdır.
 • İhtiyaca binaen 2 Amper veya 4 Amper çıkışı bulunan iki farklı modeli bulunabilmelidir.
 • Çalışma sıcaklığı -100C ile +400C aralığında olmalıdır.
 • CE ve IEC65 onaylarına haiz olmalıdır.

DOĞALGAZ ve LPG ALGILAMA DEDEKTÖRÜ

 • Doğalgaz/LPG algılama dedektörü algılama metodu; Yarı iletken Semiconductor Sensing Technology olmalıdır.
 • Doğalgaz algılama dedektörü, 1 adet NO/NC Kuru Kontak çıkışı vermelidir. Bu kontak çıkışına bağlanacak yangın modülleri vasıtası ile doğalgaz dedektörünün alarm durumu izlenecektir.
 • Doğalgaz algılama dedektörünün güç tüketimi en fazla 5W olmalıdır.
 • Doğalgaz dedektörü -20°C ~ 50°C sıcaklıkları arasında ve %80 bağıl nem oranında çalışmasını sürdürmelidir.
 • Doğalgaz dedektörünün üzerinde dahili entegre sireni olmalıdır. Bu sirenin ses şiddeti min. 85dB olmalıdır. Bu sayede hem uzaktan yangın algılama sistemi üzerinden izlenecek, hemde gaz kaçağı durumunda üzerindeki sesli alarm sayesinde sesli uyarı verecektir.
 • Doğalgaz dedektörünün sensör ömrü minimum 5 yıl olmalıdır.
 • Cihaz her defasında fişe takıldığında maksimum 45 saniyelik bir kalibrasyon süresine ihtiyaç duyar. Bu durumda fişe takıldığı andan itibaren cihaz 45 saniye sonra gaz algılayabilecek konuma geçer.
 • Doğalgaz dedektörü üzerinde görsel uyarı için led gösterge paneli bulunmalıdır. Dedektör üzerinde sistem HATA, ALARM VE GÜÇ durumunu gösteren ledler olmalıdır.
 • Doğalgaz dedektörü mutlaka, TSE ve İGDAŞ onaylı olmalıdır.
 • Doğalgaz algılama dedektörü 220V 50Hz ile çalışabilmelidir.

CO ALGILAMA SİSTEMİNDE KABLO VE KABLOLAMA:

 • xxxxx….. binası CO algılama sistemi kablolamasında 2x2x1,5 JH (st) H FE180 PH90 yangına dayanıklı kablolar kullanılacaktır. Kablolama için öncelik zayıf akım tavalarının kullanılmasıdır. Zayıf akım tavası kullanılamadığı takdirde HF alev yaymayan spiral veya borular ile kablolama yapılacaktır. Kablo çekim ve cihaz bağlantıları standart normlara uygun olarak yapılmalıdır.