1. Anasayfa
 2. X-Ray Bagaj Kontrol Cihazı Teknik Şartnamesi

X-Ray Bagaj Kontrol Cihazı Teknik Şartnamesi

X-Ray Bagaj Kontrol Cihazı Teknik Şartnamesi

XRAY CİHAZI TEKNİK DETAYLARI:

XRAY CİHAZI GENEL ŞARTLAR:

 • Bu Teknik Şartname, sistemlerin gerekli minimum teknik özelliklerini belirler. Bu konuda teknoloji hızla gelişmekte olduğundan, şartnamelerde bazı maddeler için sınırlamalar konulmamış, gerekli fonksiyonları sağlayacak standart değerler belirlenmiştir. Dolayısıyla teklif veren firmalar daha üstün nitelikli teklifler verebilirler.
 • Teknik şartname maddelerine sırası ile cevap verilecek, yoruma açık ifadeler yer almayacaktır.
 • İmalat ve montaj malzemeleri standart olacak, ara bağlantılar tersine takılamayan soketli (konektörlü) tip olacaktır. Elektronik devreler modüler ve plug-in tipinde imal edilmiş olacaktır. Cihaz içerisinde, gerekli ayarları yapmak ve arıza bulmak amacı ile kolay erişilebilecek yerlerde test ve ölçü noktaları bulunacaktır.
 • Cihaz üzerinde bir etikette model, imalat tarihi ve yeri, seri no, üretici firma bilgileri vs yer alacaktır.
 • Cihaz yazılımının, garanti süresi içerisinde yüklenici tarafından geliştirilmesi durumunda, İdareye bilgi verilecek ve satın alınan cihazlara yeni yazılım yüklenecektir.
 • Teklif edilen x-ray cihazlarının imalatçıları, “X-ray Cihazı tasarımı ve imalatı” için verilmiş teklif tarihinde geçerliliğe sahip ISO 9001-2008 kalite belgesine sahip olmalıdır.
 • Cihaz teknik şartname ve ECAC Doc. No:30’un güncel baskısında belirtilen; cihazın içinden geçmiş olan bagajın/çantanın gerçek zamanlı ekrana düşen görüntüsünde herhangi bir ölü gizli nokta kalmadan içindeki tüm objeler görsel olarak tanınabilir halde tespit edilmelidir.
 • Teklif edilen cihazlar ECAC ve/veya TSA kurumlarının onay listesinde olmalıdır. Bu durum ilgili kurumların web sitelerinden teyit edilebilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

 • X-Ray bagaj kontrol cihazlarının tünel ölçüleri asgari 70 cm (genişlik)x50 cm (yüksekli olacaktır.
 • Cihaz, başka cihazlarda enterferans meydana getirmeyecektir. Kendisi de her türlü RF ve güç beslenmesinden kaynaklanan harmoniklerden etkilenmeyecektir.
 • Cihaz, düşük ve aşırı gerilim ile kısa devre, DC beslemede ise ters polarmaya karşı korunacaktır.
 • Cihazlar, 0 0C ile 40 0C arası çalışabilecek, -20 0C ile 60 0C arasında depolanabilecektir.
 • Kısa süreli enerji kesilmelerinde (max 10 dk) cihaz bilgisayarı ve set-up değerlerinde bilgi kaybı ve değişimi olmayacak, enerji normal hale döndüğünde ayrıca bir ayar gerektirmeden cihaz tüm fonksiyonları ile çalışmaya devam edecektir. Kısa veya uzun süreli enerji kesilme ve dalgalanmasında cihaz hafıza ve kayıtlarında kayıp olmayacaktır. Enerji kesilmesi ve voltaj darbelerinden cihazdaki bilgisayarı korumak için cihazın içinde dahili bir UPS (kesintisiz güç kaynağı) olacaktır.
 • Cihazın şebekeden çekeceği akım ve güç bildirilecek, cihaz üzerinde max. çalışma şartlarında çekebileceği güce dayanıklı bir ON/OFF anahtarı bulunacaktır. Cihazın her iki tünel ağızında ve kontrol paneli üzerinde acil durdurma butonları olacaktır.
 • Cihaz açıldığında kendi kendini test etme özelliğine sahip olacaktır.
 • Cihazın hareket edebilmesi özel tekerlekler vasıtasıyla sağlanacak ve cihaz gereken işlemler yapıldıktan sonra sabitlenebilir özellikte olacaktır.
 • Cihaz ana gövdesi üzerinde ve kontrol paneli ünitesinde x-ışını üretimi süresince yanacak x-ışını ikaz lambaları olacaktır.
 • Cihazda kullanılacak konveyör motoru bakımsız tip olacaktır.
 • Cihazlarda güncel ECAC Doc.30 da tarif edilen kurgusal tehdit fonksiyonu bulunacaktır.
 • Kurgusal tehdit unsurları, bagajda yer alan gerçek bir tehdit unsuru olarak görünecektir. Görüntülemeden önce veya görüntülendiği sırada, operatörün bu görüntünün kurgusal olduğunu anlamasına neden olabilecek bir ipucu bulunmayacaktır.
 • Kurgusal tehdit unsuru görüntülerinin çeşitlilik göstermesi ve sayı olarak fazla olması esastır.
 • Kurgusal tehdit unsuru görüntüleri silah, bıçak, patlayıcı düzeneği ve diğer görüntüler olmak üzere 4 ayrı kategoride asgari toplam 1000 adet görüntü olmalıdır. Bu kategorilerden istenilen yüzde oranlarında görüntü seçilebilmeli ve seçilen bu görüntülerin belirlenen yüzdelerde rastlantısal olarak monitörde görüntülenmesi mümkün olmalıdır.
 • Şüpheli cisim belirlenmesinde operatöre kolaylık sağlamak amacıyla farklı teknikler uygulanabilir. İncelenen bagaj ve cisimlerin teşhisinde kullanılan tarama ve muayene tekniği ayrıntılı şekilde izah edilecektir.
 • Ekranda oluşan görüntülerde değişik kütlelerdeki her cisim birbirinden ayırt edilebilmesi ve yoğun cisimlerin altında saklı kalmaması için tek bir tuşla ekranda çantadaki objelerin yoğunluk ayrışımı simülasyonunu yapabilmelidir.
 • penetrasyon limitlerini aşmayan kalınlıktaki çelik saç arkasına yerleştirilmiş organik maddeler şekil olarak görüntülenecektir. Sadece organik maddelerin görüntülenmesi istenildiğinde (toplam görüntüden metal olan maddelerin görüntülerinin çıkartılması) metal altında kalan organik madde metalle beraber silinmeyecek ve fark edilebilir şekilde görüntülenecektir.
 • Bagaj, çanta vb. nesneler açılmadan ayrıntılı bir şekilde görüntülenecektir. Kontrol işlemine tabi tutulan nesne bir taraftan monitör üzerinde görüntülenirken diğer taraftan otomatik olarak cihaz hafızasında saklanacak (görüntü bilgileri ekranda mevcut iken kayıt yapacak-Video Activated) ve kontrole tabi diğer nesne tarafından silinmeyecektir. Önceki görüntü kontrol panelindeki bir buton yardımıyla ekrana getirilebilecektir.
 • Görüntünün detaylı izlenmesi istendiğinde, ekranın bölgelere ayrılması, istenilen bölgenin kontrol panelinden seçilerek büyütülmesi mümkün olacaktır. Ayrıca kontrol panelindeki görüntü inceleme tuşları arşivden izlenilen görüntülerin incelenmesinde de kullanılabilmelidir.
 • Boş ekran görüntüsü kaydedilmeyecek olup, min.150.000 görüntü cihaz belleğinde saklanabilecektir. Hafıza dolduğunda ilk kayıttan başlayarak silip (FIFO –first in/first out) yeni görüntüler kaydedebilecektir. Cihazda SDD (Solid State Disk) kullanılmalıdır.
 • İstenen tarih/saat aralığı görüntüleri alınabilecektir (kayıt zamanı, tarih ve saat bilgileri olacak).
 • Kaydedilen görüntüler JPEG veya BMP formatında istendiğinde USB flash belleğe kaydedilebilmelidir.
 • Fonksiyonlar (farklı yoğunluk kademelerinin sırayla ekrana getirilmesi, yüksek penetrasyon, siyah/beyaz görüntünün negatifi olan ve ince detayların görülmesini sağlamak, saklanmış nesnelerin kenar hatlarını belirgin hale getirmek, organik/inorganik/karışık maddelerin birbirinden ayrılmasını sağlayan Organik/inorganik Stripping gibi fonksiyonların tümünü aşağıda belirtilen fonksiyon ve işlemler gibi) real time olarak yapılacaktır.
 • Real Time; Konveyör bandı durdurulmadan, bagaj X-Ray cihazı içerisinde analiz edilirken, aynı anda aşağıdaki fonksiyonlarıda sağlayarak görüntüleneceğini ifade etmektedir.
 • Tehdit unsuru olması muhtemel organik maddelerin ekranda işaretlenmelidir.
 • Cihaz kumanda klavyesi üzerindeki tuşlar ile (program menüsüne girilmeden) bagaj görüntü analizini yapmak üzere, sadece organik maddeler ve sadece inorganik maddeler olarak görüntülenebilmelidir.
 • Teklif edilen cihazlarda cihazdaki elektronik sistemlerin (DC güç kaynakları, X-ray jeneratör sistemi, sensör ve switch sistemleri, vb.) arıza durumlarını tespit etmek amacı ile real time diagnostik programı olacaktır.
 • Cihaz her iki yönde de bagaj taraması yapabilmeli ve taranan görüntüleri hafızasına kaydedebilmelidir.
 • Cihazlarda yeni operatörlerin cihazın kullanımı öğrenmeleri ve görüntü inceleme tekniklerini geliştirmelerini sağlamak amacı ile Operatör Eğitim Programı olmalıdır. Bu program istenildiğinde idareciler tarafından çalıştırılarak cihazdan bagaj geçirmeye gerek kalmamalıdır.

X-RAY ünitesi:

 • Radyasyon kaçağı: Radyasyon güvenliği ve sağlık açısından mevzuatın belirlediği güncel gerekliliklere uygun olacaktır.

– Asgari, 160 kV X-ray jeneratörü

– Resolution yoğunluğu 38AWG standart 40 AWG tipik olacaktır.

– Çelik saca işleme kalınlığı (Penetration): En az 37 mm. olacaktır.

– Yüksek görüntüleme teşhis kalitesi için spatial rezolüsyon: Yatay / Dikey Rezolüsyon : 1,0 mm olmalıdır.

 • Görüntü performans testleri ECAC STP test kitleri ile yapılacaktır. Test kitleri muayene aşamasında yüklenici tarafından tedarik edilecektir.
 • İzolasyon, soğutma ve filtreleme şekli: Soğutma sistemi açıklanacak, su soğutmalı cihazlar kabul edilmeyecektir.

GÖRÜNTÜ ÜNİTESİ:

 • Kontrol edilen bagajı kaydetme özelliği olacak, bu özellik otomatik olarak gerçekleştirilecektir.
 • Monitör çözünürlüğü: Yüksek rezolüsyonlu, non-flicker (1280X1024) olacaktır.
 • Monitör diagonal ölçüleri: En az 19” 1 adet LCD veya LED monitör olacaktır.
 • Görüntü büyültme ve bölgelere ayırma: En az 32 X Zoom yapabilecektir ve ekranda tam istenilen bölge yakınlaştırılabilecektir.

BİLGİSAYAR ÜNİTESİ:

 

 • İşlemci: Intel Core i5 3, 1 GHz ve üzeri
 • Hafıza: 4 GB Ram, 1.333 MHz
 • Sabit disk kapasitesi: en az 500 GB HDD
 • Ekran Kartı: 1 GB paylaşımsız.
 • İşletim sistemi: Windows OS.

KONVEYÖR:

 

 • Konveyör hızı: Min. 0,20 metre/sn. hızında olacaktır.
 • Konveyör bant taşıma kapasitesi: Yayılı (dağıtılmış) yük şeklinde min.160 kg olacaktır.
 • Cihaz tüneli giriş-çıkışında kontrol edilecek yük nesnelerin düşmemesi için cihaz girişine en az 30 cm, cihaz çıkışına en az 60 cm orijinal merdaneli taşıma sehpası verilecek olup merdane sonunda bagajın yere düşmemesi için sonlandırma aparatı olacaktır. Konveyör merdane boruları 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden olacaktır. Konveyör şasesi cihaz rengi ile uyumlu statik toz boya olacaktır. Konveyör ayakları yüksekliği ayarlanabilir tipte olacaktır.
 • Cihaza ait tüm birimlerin (x-ray, görüntü, konveyör) tüm fonksiyonları ile kontrol ve kumandaların yapıldığı bir kumanda konsolu verilecektir. Konsol üzerinde konveyör ileri, geri, durma, görüntü büyütme, organik inorganik ayırma v.s. gibi fonksiyonel-operasyon kontrol tuşları bulunacaktır.

 

MONTAJ ve SERVİS VERME:

 • Cihazların belirtilen montaj yerlerine sevki ve montajı yüklenici tarafından yapılacaktır. Cihazların hizmete hazır hale getirilmesi için gerekli olacak bütün alet ve cihazlar yüklenici tarafından sağlanacak, sevkiyat ve montaj işlemleri için gerekli olabilecek her türlü işlem ve masraf yüklenici sorumluluğunda olacaktır.
 • Montaj sırasında İdare sadece cihazların montaj yapılacak yerlerine enerji getirmekle sorumludur.
 • Montaj ve servise alma işlemleri esnasında verilecek zararlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

EĞİTİM:

 

 • Eğitim; Teknik ve kullanıcı eğitimi olmak üzere iki şekilde olacak ve müşteri tesislerinde yapılacaktır.
 • Gerekli olacak dokümanlar ve diğer bütün malzemeler yüklenici tarafından temin edilecektir.
 • Kullanıcı eğitimi alan personel, yüklenici tarafından sertifikalandırılacaktır.
 • Kullanıcı (operatör) eğitimi, cihaz hakkında yeterli düzeyde bilgiye sahip uzman personel tarafından verilecek olup, cihazın hizmete hazır hale getirilmesi, kullanılması, dikkate edilecek hususları vb. kapsayacaktır.